• Tag Archives cvičení
 • POŽÁR – 25.11.2019 Galašova ulice

  Požární poplach – POŽÁR, ODPAD, OSTATNÍ
  – POŽÁR, NÍZKÉ BUDOVY
  – DOPRAVNÍ NEHODA, VYPROŠTĚNÍ OSOB,
  – UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE,
  – SE ZRANĚNÍM,

  18.01.2020 D1 296,5km směr Přerov – dopravní nehoda osobního vozidla

  18:11 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS ze stanic Hranice, Lipník nad Bečvou a naší jednotku SDH Hranice

  Za hustého sněžení se na dálnici tvořila vrstva rozbředlého sněhu. To mohlo být příčinou vzniku hned několika nehod.
  Naše jednotka byla vyslána k nehodě na D1, již za rozdělením D1 – D35, kde zasahovala spolu s jednotkou HZS st. Hranice. Osobní vozidlo při nehodě narazilo do svodidel. Po nehodě zůstalo při pravém okraji dálnice. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
  Hned další dopravní nehoda se stala přibližně o 600m dále ve směru Přerov. Tam zasahovala jednotka jednotka HZS st. Lipník nad Bečvou.

  Základní vlastnosti:
  Prověřovací cvičení: má za úkol prověřit připravenost a akceschopnost jednotek PO, posoudit dojezdové časy jednotek na místo události, spolupráci a činnost jednotek v místě události. O prověřovacím cvičení je informován jen minimální počet osob, aby se situace co nejvíce podobala reálné situaci.
  – Taktické cvičení: hlavní úkoly jsou totožné s Prověřovacím cvičením, rozdíl je, mimo jiné v tom, že o taktickém cvičení může (ale nemusí) být informován větší počet osob včetně velitelů a členů jednotek i široká veřejnost. Velitelé jednotek dbají, aby činnosti byly totožné s reálnou událostí a v soulady s cvičebními řády, metodickými postupy. Taktické cvičení se mohou využít k prezentaci jednotek v rámci oslav obcí a sborů dobrovolných hasičů jako dynamické ukázky. Veřejnost tak má možnost vidět činnost hasičů při různých událostí.
  Toto je pouhé obecné shrnutí. Obě cvičení mají spoustu dalších náležitostí, od plánování přes schvalování a pravomoci jednotlivých funkcionářů, nutných povolení až k samotnému ohlášení cvičení. Vše se řídí platnými předpisy, normami a nařízeními. Ohled je brán na bezpečnost osob a ochranu majetku. • POŽÁR – 19.9.2018 Domov seniorů -=taktické cvičení=-

  Posted on by Mira Rabel

  Požární poplach – POŽÁR, SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

  19.09.2018 Jungmannova ulice – Domov seniorů, požár v prádelně

  -=taktické cvičení=-

  16:35 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS Olomouckého kraje ze stnic Hranice, Lipník nad Bečvou a jednotky SDH Hranice, Opatovice.

  Požár kotelny Domova seniorů v Hranicích byl ohlášen na tísňovou linku o půl páte odpoledne.

  Operační středisko vyhlásilo požární poplach pro jednotky v prvním stupni dle Požárního poplachového plánu Olomouckého kraje. V budově, do které se šířil kouř z požáru stále bylo velké množství lidí. Hasiči současně s hašením požáru začali s evakuací osob. Osoby byly vyváděny pomocí vyváděcích masek připojených k dýchacím přístrojům hasičů.

  Jednalo se o taktické cvičení.

  Úkolem taktického cvičení bylo mimo jiné seznámit hasičské jednotky s vybavením a pomůckami Domova seniorů pro evakuaci ubytovaných klientů se sníženou pohyblivostí, ověřit spolupráci se zaměstnanci a koordinaci většího počtu záchranných skupin.
  Vzhledem k náročnosti cvičení a komfortu ubytovaných klientů bylo cvičení předem oznámeno.


   


 • DOPRAVNÍ NEHODA – 17.5.2018 Nová ulice -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – DOPRAVNÍ NEHODA, SE ZRANĚNÍM

  17.05.2018 ulice Nová – havárie cisterny s únikem neznámé látky

  -=taktické cvičení=-

  09:04 byl vyhlášen požární poplach dle Požárního poplachového plánu HZS Olomouckého kraje, a schváleného plánu taktického cvičení.

  Citace ze stránek HZS Olomouckého kraje – Benzen 2018 – cvičení složek IZS v Hranicích:

  Benzen 2018 – cvičení složek IZS v Hranicích

  Ve čtvrtek 17. května 2018 se v Hranicích od 9:00 hodin konalo cvičení složek integrované záchranného systému s názvem „Benzen 2018“.

  V důsledku dopravní nehody nekontrolovaně unikla neznámá chemická látka z automobilového cisternového návěsu na pozemní komunikaci v Hranicích na ulici Nová. V okolí havarovaného vozidla byl cítit nepříjemný zápach vyvolávající u kolemjdoucích osob pálení očí a problémy s dýcháním. Po oznámení úniku na tísňovou linku 112 byly na místo události vyslány jednotky profesionálních hasičů z Hranic a Přerova, a také dobrovolní hasiči ze sedmi okolních obcí.

  S tímto námětem vstoupila téměř devadesátka cvičících a padesátka figurantů do cvičení. Po příjezdu jednotek na místo zásahu a provedeném průzkumu velitel rozhodl o zřízení štábu velitele zásahu, hasiči preventivně zajistili evakuaci osob z obytných objektů v těsné blízkosti mimořádné události a zřídili stanoviště přednemocniční zdravotnické pomoci. Vzhledem k tomu, že koncentrace nebezpečné látky na místě nehody byly vysoké, povolal velitel zásahu také jednotku hasičů z Olomouce. Řízení dopravy v okolí místa zásahu zajišťovala Policie České republiky ve spolupráci s Městskou policií Hranice.

  Podle údajů v přepravním listě a údajů uvedených na havarovaném tahači a cisterně byla přepravovaná nebezpečná látka identifikována jako benzen C6H6. Velitel zásahu prostřednictvím Krajského operačního a informačního střediska HZS Olomouckého kraje požádal o spolupráci odborníky. Na základě společné dohody na místě události bylo nutné přečerpat nebezpečnou chemickou látku do náhradní cisterny. S ohledem na rozsah oblasti zasažené nebezpečnou látkou a možné dopady na obyvatelstvo a životní prostředí požádal velitel zásahu starostu města Hranice o koordinaci záchranných a likvidačních prací.

  Cílem cvičení bylo procvičit součinnostní vazby a komunikaci mezi jednotlivými složkami IZS, operačními středisky a orgány krizového řízení města Hranice. Hasiči dále prověřovali postupy při zásahu na nebezpečnou chemickou látku a evakuaci osob.

  Na podrobné vyhodnocení cvičení je zatím brzy, nicméně ředitel územního odboru plk. Ing. Miroslav Čoček po ukončení akce řekl: „Cvičení proběhlo v souladu s plánem, podle předběžných závěrů hodnotitelů se hasiči nedopustili žádných zásadních nedostatků. Akce splnila svůj účel a získané poznatky určitě nezapadnou, ale budou zapracovány do dokumentací všech cvičících složek. Velké poděkování patří všem cvičícím a organizátorům, že se své role i přes nepřízeň počasí zhostili tak, jako by se jednalo o reálnou událost. “

  Autor:

  por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
  mluvčí HZS Olomouckého kraje
  tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
  tel: 950 770 207
  mobil: 725 490 377
  e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz

  Odkazy do noveho okna

  CV_benzen_17-5-2018

  CV_benzen_17-5-2018

  Detailní náhled

  CV_benzen_17-5-2018

  CV_benzen_17-5-2018

  Detailní náhled

  CV_benzen_17-5-2018

  CV_benzen_17-5-2018

  Detailní náhled

  CV_benzen_17-5-2018

  CV_benzen_17-5-2018

  Detailní náhled

  CV_benzen_17-5-2018

  CV_benzen_17-5-2018

  Detailní náhled

  CV_benzen_17-5-2018

  CV_benzen_17-5-2018

  Detailní náhled

  CV_benzen_17-5-2018

  CV_benzen_17-5-2018

  Detailní náhled

  Citace ze stránek Hranický deník – Havárie, únik jedů a zranění v Hranicích. Záchranáři měli velké cvičení

  Havárie, únik jedů a zranění v Hranicích. Záchranáři měli velké cvičení

  VIDEO / FOTOGALERIE / Rozsáhlé cvičení složek integrovaného záchranného systému se uskutečnilo ve čtvrtek 17. května v Hranicích na ulici Nová.

  17.5.2018

  51 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE

  Taktické cvičení hasičů uzavřelo ve čtvrtek 17. května dopoledne silnici na Nové ulici v Hranicích. Jednalo se o likvidaci následků dopravní nehody automobilové cisterny, která zatarasila cestu, s následným únikem nebezpečné látkyFoto: Deník / Liba Mátlová

  Námětem cvičení byl zásah u převržené cisterny s unikající chemikálií a zraněnými osobami.

  Ulice Nová se během čtvrtečního dopoledne stala dějištěm na první pohled velice dramatických událostí.

  Převrácená cisterna, unikající chemikálie, potácející se zranění.

  Při detailnějším pohledu šlo ale vidět, že se poraněné osoby potutelně usmívají a pokud byste se napili nebezpečného benzenu, zjistili byste, že se jedná o obyčejnou vodu.

  „Účelem cvičení je prověřit akceschopnost, komunikaci a spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému, a to včetně strategické úrovně, kterou představuje samospráva města Hranice,“ uvedl Miroslav Čoček, ředitel Územního odboru Přerov Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.


  Zdroj: https://hranicky.denik.cz/zpravy_region/unik-jedu-a-zraneni-studenti-v-hranicich-zachranari-meli-velke-cviceni-20180517.html


   


 • ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – 25.4.2018 ulice Žáčkova -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

  25.04.2018 Hranice, řeka Bečva – únik látky do řeky Bečvy

  -=taktické cvičení=-

  16:05 byl vyhlášen požární poplach pro jednotku HZS Olomouckého kraje ze stnice Hranice a jednotku SDH Hranice.

  Do řeky Bečvy unikla nebezpečná látka ropného původu ve větším množství.

  Hasiči za pomocí člunu instalovali sorpčního hada na místo odkud vnikala látka do řeky Bečvy k prvotnímu zachycení látky. Další hasiči mezi tím začali se sestavováním modulů norné stěny. Nornou stěnou pak postupně přehradili celý tok řeky. Tím norná stěna zabránila nebezpečné látce, která plave na vodní hladině, k šíření. Nad nornou stěnu byl nasypán sorbent, který do sebe vstřebává zachycenou látku. Sorbent pak byl sbírán do nádob a odvezen k likvidaci.

  Jednalo se o taktické cvičení.

  Fotografie budou přidány.


 • POŽÁR – 8.11.2017 Kpt. Jaroše -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY

  08.11.2017 Kpt. Jaroše – požár kuchyňky -=taktické cvičení=-

  09:08 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS Olomouckého kraje – stanice Hranice a stanice Lipník nad Bečvou a jednotku SDH Hranice.

  Námětem taktického cvičení byl požár v areálu kasáren Generála Zahálky.
  Taktické cvičení bylo naplánované ve spolupráci s Armádou ČR. Výsledkem cvičení bylo zjistit dojezdové časy a možnosti přístupu požární techniky přijíždějící do areálu kasáren. Požár měl vzniknout v kuchyňce vedle sálu, kde zrovna probíhalo školení. Osoby v sále se musely evakuovat před příjezdem hasičů. Hasiči požár, který se rozšířil do menší knihovny, uhasili pomocí dvou proudů.

  Jednalo se o taktické cvičení!


 • POŽÁR – 22.9.2017 HRABŮVKA -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – POŽÁR – SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

  22.09.2017 HRABŮVKA – požár mateřské školy -=taktické cvičení=-

  15:58 byl vyhlášen požární poplach v obcích, kde sídlí jednotky dobrovolných hasičů patřících do Drahotušského okrsku, a pro jednotku HZS Olomouckého kraje – stanice Hranice.

  Námětem taktického cvičení bylo mimo jiné: protipožární zásah, evakuace osob za pomocí vyváděcích masek při použití dýchacích přístrojů, vytvoření dálkové dopravy vody pomocí přenosných motorových stříkaček, provizorní pažení narušené zdi objektu, komunikace mezi větším počtem zasahujících jednotek, koordinace nasazení sil a prostředků.

  Jednalo se o taktické cvičení naplánované a zahrnuté do plánu oslav výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Hrabůvka.

  Základní vlastnosti:
  – Prověřovací cvičení: má za úkol prověřit připravenost a akceschopnost jednotek PO, posoudit dojezdové časy jednotek na místo události, spolupráci a činnost jednotek v místě události. O prověřovacím cvičení je informován jen minimální počet osob, aby se situace co nejvíce podobala reálné situaci.
  – Taktické cvičení: hlavní úkoly jsou totožné s Prověřovacím cvičením, rozdíl je, mimo jiné v tom, že o taktickém cvičení může (ale nemusí) být informován větší počet osob včetně velitelů a členů jednotek i široká veřejnost. Velitelé jednotek dbají, aby činnosti byly totožné s reálnou událostí. Taktické cvičení se mohou využít k prezentaci jednotek v rámci oslav obcí a sborů dobrovolných hasičů jako dynamické ukázky. Veřejnost tak má možnost vidět činnost hasičů při různých událostí.
  Toto je pouhé obecné shrnutí. Obě cvičení mají spoustu dalších náležitostí, od plánování přes schvalování a pravomoci jednotlivých funkcionářů, nutných povoleních až k samotnému ohlášení cvičení. Vše se řídí platnými předpisy, normami a nařízeními. Ohled je brán na bezpečnost osob a ochranu majetku.


 • POŽÁR – 21.9.2016 Zborovská ulice – nemocnice -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – POŽÁR – ELEKTROINSTALACE -=taktické cvičení=-

  21.09.2016 ul. Zborovská – elektroinstalace v areálu nemocnice

  10:36 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky v „prvním stupni požárního poplachu“ dle požárního poplachového plánu Olomouckého kraje. Tedy pro: jednotky HZS ze stanic Hranice a Lipník nad Bečvou, jednotky SDH Hranice a Opatovice.

  Důvodem byl ohlášený požár elektroinstalace na chodbě budovy dětského oddělení.
  Jednalo se o taktické cvičení jednotek požární ochrany a personálu Nemocnice Hranice.
  Námětem byl požár elektrorozvaděče v prvním patře budovy dětského oddělení. Úkolem tohoto cvičení bylo prověřit koordinaci prací personálu a přijíždějících jednotek požární ochrany. Řízení evakuace pacientů, komunikaci a manipulaci s pacienty, zajištění a uzavření nezbytných uzávěrů energií, vytvoření hasebního proudu. Provedení opatření k rychlé likvidaci požáru.
  Cvičení přihlíželi zástupci Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Přerov a vedení Nemocnice Hranice.

  Jednalo se o taktické cvičení! Po ukončení cvičení bylo provedeno vyhodnocení cvičení.

   


 • POŽÁR – 23.5.2016 Struhlovsko

  Požární poplach – POŽÁR – SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

  23.05.2016 Struhlovsko – požár kabinetu základní školy

  10:15 byl vyhlášen požární poplach podle Požárního poplachového plánu Olomouckého kraje.

  Na operační středisko byl nahlášen požár dílenského stroje v budově základní školy Struhlovsko.

  Kvůli silnému zakouření se několika dětem a několika zaměstnancům nepodařilo opustit budovu školy. Záchranu uvězněných osob prováděli hasiči pomocí vyváděcích masek připojených k dýchacím přístrojům. Souběžně se záchranou osob, další skupiny hasičů prováděli hašení požáru a prohledávání tříd, zda se tam nenacházejí další osoby. Při události zasahovali tyto jednotky: Hasičský záchranný sbor požární stanice Hranice a stanice Lipník nad Bečvou, Jednotky sborů dobrovolných hasičů Hranice a Opatovice.

  Jednalo se o „prověřovací cvičení“ jednotek požární ochrany.

  Základní vlastnosti:
  – Prověřovací cvičení: má za úkol prověřit připravenost a akceschopnost jednotek PO, posoudit dojezdové časy jednotek na místo události, spolupráci a činnost jednotek v místě události. O prověřovacím cvičení je informován jen minimální počet osob, aby se situace co nejvíce podobala reálné situaci.
  – Taktické cvičení: hlavní úkoly jsou totožné s Prověřovacím cvičením, rozdíl je, mimo jiné v tom, že o taktickém cvičení může (ale nemusí) být informován větší počet osob včetně velitelů a členů jednotek i široká veřejnost. Velitelé jednotek dbají, aby činnosti byly totožné s reálnou událostí. Taktické cvičení se mohou využít k prezentaci jednotek v rámci oslav obcí a sborů dobrovolných hasičů jako dynamické ukázky. Veřejnost tak má možnost vidět činnost hasičů při různých událostí.
  Toto je pouhé obecné shrnutí. Obě cvičení mají spoustu dalších náležitostí, od plánování přes schvalování a pravomoci jednotlivých funkcionářů, nutných povoleních až k samotným ohlašováním cvičení. Vše se řídí platnými předpisy, normami a nařízeními. Ohled je brán na bezpečnost osob a ochranu majetku.

   


 • ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – 26.10.2015 Plovárna Hranice „taktické cvičení“

  Požární poplach – ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – DO OVZDUŠÍ

  26.10.2015 Žáčkova ulice – únik chloru na plovárně,

  13:35 byl vyhlášen požární poplach pro naší jednotku SDH Hranice a jednotku SDH Opatovice.

  Jednalo se o taktické cvičení.
  Námětem cvičení byl únik chloru z technologie na úpravu vody v technických prostorách Plovárny Hranice. Účelem cvičení bylo i praktické provedení evakuace budovy plovárny dle evakuačního plánu.

  Hasiči v protichemických oblecích zahájili záchranu zaměstnance ze zamořeného prostředí a prováděli zamezení úniku chloru.

  Členové naší jednotky v dýchacích přístrojích prováděli průzkum evakuovaných prostor plovárny, kde se měly nacházet osoby. Po jejich nalezení je pomocí vyváděcích masek vyvedli.

  Cvičení se zúčastnili i příslušníci HZS ze stanice Přerov, kteří přijeli s jednou cisternou a protichemickým automobilem. Ti se postarali o postavení dekontaminační sprchy.

  Po vyhodnocení cvičení se hasiči seznámili s kompletní technologií zajišťující provoz plovárny.

   


 • 2.10.2015 Jednotky patřící do Drahotušského okrsku se zúčastnily taktického cvičení

  Taktické cvičení jednotek dobrovolných hasičů patřící do Drahotušského okrsku.

  2.10.2015 ve večerních hodinách byl vyhlášen požární poplach v obcích, kde sídlí jednotky dobrovolných hasičů patřících do Drahotušského okrsku.

  Námětem taktického cvičení bylo vyhledávání pohřešovaných osob v terénu, komunikace mezi větším počtem zasahujících jednotek, koordinace nasazení sil a prostředků, poskytnutí první pomoci.

  Jednalo se o „taktické cvičení“ jednotek požární ochrany.

  Základní vlastnosti:
  – Prověřovací cvičení: má za úkol prověřit připravenost a akceschopnost jednotek PO, posoudit dojezdové časy jednotek na místo události, spolupráci a činnost jednotek v místě události. O prověřovacím cvičení je informován jen minimální počet osob, aby se situace co nejvíce podobala reálné situaci.
  – Taktické cvičení: hlavní úkoly jsou totožné s Prověřovacím cvičením, rozdíl je, mimo jiné v tom, že o taktickém cvičení může (ale nemusí) být informován větší počet osob včetně velitelů a členů jednotek i široká veřejnost. Velitelé jednotek dbají, aby činnosti byly totožné s reálnou událostí. Taktické cvičení se mohou využít k prezentaci jednotek v rámci oslav obcí a sborů dobrovolných hasičů jako dynamické ukázky. Veřejnost tak má možnost vidět činnost hasičů při různých událostí.
  Toto je pouhé obecné shrnutí. Obě cvičení mají spoustu dalších náležitostí, od plánování přes schvalování a pravomoci jednotlivých funkcionářů, nutných povoleních až k samotnému ohlášení cvičení. Vše se řídí platnými předpisy, normami a nařízeními. Ohled je brán na bezpečnost osob a ochranu majetku.