• POŽÁR – 20.7.2020 D1 305,5km směr Ostrava

  Požární poplach – POŽÁR, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

  20.07.2020 D1 305,5km směr Ostrava – kouř z motorového prostoru

  23:30 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS ze stanic Hranice, Lipník nad Bečvou a naší jednotku SDH Hranice

  Během jízdy vozidla z Olomouce směr Ostrava, se z motorového prostoru začalo silně kouřit.
  Posádka vozidlo odstavila, opustila a zavolala na tísňovou linku.
  Hasiči průzkumem zjistili, že se nejedná o požár, ale o technickou závadu. Vozidlo důkladně zkontrolovali termokamerou. Do příjezdu „silničářské šipky“ odstavené vozidlo označili. • Do limitu 2.SPA chybělo 10cm

  Posted on by Mira Rabel

  Po vydatných deštích se zvedají hladiny vodních toků.

  Výška vodní hladiny řeky Bečvy na měrném bodě v Teplicích nad Bečvou byla naměřena dne 21.6.2020 v 8:00 320cm s průtokem 242m3s-1
  K dosažení 2. stupně povodňové aktivity scházel rozdíl 10cm. • DOPRAVNÍ NEHODA – 24.5.2020 D1 – 296km

  Posted on by Mira Rabel

  Požární poplach – DOPRAVNÍ NEHODA, SE ZRANĚNÍM,

  24.05.2020 D1 296km směr Olomouc – dopravní nehoda 2x osobní vozidlo

  09:36 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS ze stanic Hranice, Lipník nad Bečvou a naší jednotku SDH Hranice

  Dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
  Hasiči provedli označení a zajištění místa nehody. Asistovali ZZS s ošetřením a transportem zraněné osoby do sanitky. • POŽÁR – 15.5.2020 Struhlovsko

  Požární poplach – POŽÁR, VÝŠKOVÉ BUDOVY

  15.02.2020 Struhlovsko – kouř z okna ve třetím patře

  15:30 byl vyhlášen požární poplach dle I.stupně požárního poplachového plánu Olomouckého kraje

  Z okna ve třetím patře bytového domu na sídlišti Struhlovsko vycházel kouř.
  Obyvatelům bytového domu se podařilo kontaktovat obyvatele bytu, který se nacházel uvnitř bytu v jiné části. S pomocí sousedů byl odstraněn zdroj kouře – potraviny v hrnci na plotně, ještě před vznícením. Včas zabránili vzniku požáru. • POŽÁR – 2.5.2020 ulice Nová

  Posted on by Mira Rabel

  Požární poplach – POŽÁR, VÝŠKOVÉ BUDOVY

  02.05.2020 ulice Nová – štiplavý kouř v panelovém domě

  10:59 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky dle I.stupně požárního poplachového plánu Olomouckého kraje (tedy: jednotky HZS ze stanic Hranice, Lipník nad Bečvou a jednotky SDH Hranice a Opatovice)

  Na tísňovou linku bylo ohlášeno, že ze stupaček v jednom panelovém domě na ulici Nová je cítit štiplavý kouř.
  Hasiči při průzkumu zjistili zahoření elektroinstalace v jednom rozvaděči.
  Provedli uhašení a termokamerou vyloučili rozšíření požáru i případné skryté ohniska. Provedli odvětrání chodby a obyvatelům doporučili o důkladném vyvětrání. • POŽÁR – 26.4.2020 KLOKOČÍ

  Požární poplach – POŽÁR, NÍZKÉ BUDOVY

  26.04.2020 KLOKOČÍ – požár stodoly se senem

  00:25 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky dle I. stupně požárního poplachového plánu a v zápětí i pro jednotky dle II. stupně

  K požáru velké stodoly v obci Klokočí nejprve vyrazily jednotky dle I. stupně požárního poplachového plánu Olomouckého kraje.
  Požár bylo vidět již z dálky. Proto velitel zásahu již při příjezdu žádal operační středisko o povolání dalších jednotek.

  Fotografie od člena jednotky SDH Hranice:

  Citace ze stránek HZS Olomouckého kraje

  Rozsáhlý noční požár stodoly a zemědělské techniky v Klokočí na Přerovsku.

  Náročný několika hodinový zásah s aktuálním bezpečnostním dohledem mají za sebou desítky hasičů na Přerovsku. Obci Klokočí nedaleko Hranic došlo k rozsáhlému požáru u hospodářských stavení, přesněji zahoření velké stodoly včetně vybavení a množství skladovaného sena a slámy uvnitř. 

  Prvotní informace, a to prostřednictvím oznamovatelů na linky tísňových pomoc přijali hasiči krátce před půl jednou ranní v neděli 26.dubna 2020. Plameny, praskání a záře bylo pozorovatelné již z velké dálky a dojíždějícím hasičům předznamenávala fyzicky náročný výkon v extrémním horku. Plochou se jednalo o poměrně rozsáhlé hoření, délka postiženého objektu je odhadem téměř 50 metrů. K snadnější likvidaci jednotky požářiště rozdělily do dvou úseků, k lokalizaci v prvopočátku využily pěti hasebních proudů.

  Rozsáhlý požár velké stodoly s vybavením a skladovaným senem a slámou - Klokočí

  Rozsáhlý požár velké stodoly s vybavením a skladovaným senem a slámou – Klokočí

  Místní dobrovolní hasiči znalostí zřídili čerpací stanoviště s nádrží u hydrantu v obci nedaleko restaurace. K pomoci na místo v průběhu rovněž dorazila posádka zdravotníků, do jejich péče jsme předali obyvatelku po psychickém kolapsu, dle informaci po jejich navazující intervenci byla žena ponechána na místě. Rozšiřování požáru se podařilo po zhruba devadesáti minutách, následujících několik hodin pokračuje postupné dohašování menších ohnisek, rozebírání vyhořelé konstrukce a vynášení skladovaného vybavení včetně vynášení vyhořelé slámy a sena.

  V prostorech hoření se také nacházela různá zemědělská technika. Majitelé škodu po požáru prozatím vyčíslili v částce přesahující milión korun. Příčinou vzniku požáru bude s největší pravděpodobností nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm. V počátku intenzivních ochlazování bylo včas zabráněnou a uchráněno několik stavení, včetně obytné části. Dohled na požářištěm stále pokračuje místní jednotkou. Krátce po čtvrté hodině ranní došlo k postupné redukci jednotek na místě a postupnému navracení na základny. U požáru byl vyhlášen druhý poplachový stupeň. Společně ze stanicemi Hranice a Lipník a Olomouc zde zasahovali dobrovolní hasiči Opatovice, Radíkov, Bělotín, Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Hranice a místní jednotka Klokočí, ta jak již zmiňujeme na místě stále zůstává a provádí vizuální dohled, v ranních hodinách zde opět navíc dorazila jednotka stanice Hranice a provedla opětovnou kontrolu možných skrytých ohnisek s vyloučením. 

  Zdeněk Hošák – tiskový mluvčí 
  HZS Olomouckého kraje
  T: 721810541 T: 950770039
  M: zdenek.hosak@hzsol.cz
  M: mluvci@hzsol.cz

  pozar klokoci - stodola
  Fotogalerie HZS Olomouckého kraje


 • POŽÁR – 5.4.2020 Hranice II – Lhotka

  Posted on by Mira Rabel

  Požární poplach – POŽÁR, LESNÍ POROST

  05.04.2020 Hranice II – Lhotka – rozhoření pálení

  11:04 byl vyhlášen požární poplach pro jednotku HZS ze stanice Hranice, jednotky SDH Hranice a Střítež nad Ludinou

  Na tísňovou linku byl ohlášen požár lesního porostu.
  Při pálení se oheň rozořel a nekontrolovaně se začal šířit do lesního porostu.

  Zdroj: HZS Olomoucký kraj
  HASIČI RADÍ: Jak se bezpečně chovat při pálení klestí a trávy?
  Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může snadno vymknout kontrole. 
  Vegetace je suchá, a proto hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru a jeho rychlé šíření do okolí. Vypalování suché trávy v mnoha případech zapříčinilo nejedno zranění. Buďte proto obezřetní a dodržujte tato základní pravidla:

  HZS Olomouckého kraje

  HZS Olomouckého kraje

  Fotografie od člena jednotky SDH Hranice: • POŽÁR – 20.3.2020 Olomoucká ul.

  Posted on by Mira Rabel

  Požární poplach – POŽÁR, PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

  20.03.2020 Olomoucká ulice – CTPark – požár vzduchotechniky v hale

  04:34 byl vyhlášen požární poplach dle I.stupně požárního poplachového plánu Olomouckého kraje

  V jedné z výrobních hal firmy nacházející se v průmyslovém areálu CTPark došlo k zahoření vzduchotechniky výrobní technologie.
  Požár vznikl na odsávání, které je součástí výrobní technologie. Obsluha stroje se požár snažila uhasit několika přenosnými hasícími přístroji. Ostatní zaměstnanci odešli na shromažďovací místo mimo halu podle evakuačního plán.
  Hasiči provedli rozebrání vzduchotechniky a dohasili požár u stroje. Zbylou část vzduchotechniky v hale i samotný výrobní stroj zkontrolovali termokamerou k vyloučení skrytých ohnisek. Nikdo ze zaměstnanců nepožadoval ošetření – nikdo nebyl zraněn.

  Fotografie od člena jednotky SDH Hranice: • Při průjezdu místem zásahu buďte obezřetní a snižte rychlost

  Při průjezdu místem zásahu buďte obezřetní a snižte rychlost

  V pondělí 9. března jednotka HZS Olomouckého kraje ze stanice Litovel zasahovala u dopravní nehody osobního a nákladního automobilu na D35.
  Ta byla nahlášena před 11. hodinou na Krajské operační a informační středisko. Ke srážce došlo ve směru z Olomouce na Mohelnici u Unčovic. Při zásahu hasičů, kdy na rychlostní komunikaci zůstal průjezdný jeden jízdní pruh, došlo ještě k sekundární dopravní nehodě. Do odstavené hasičské cisterny, která stála se zapnutým výstražným zařízením před místem dopravní nehody, narazil zezadu osobní vůz. Tato nehoda měla tragické následky. Řidič zůstal zaklíněný ve voze a i přes rychlé vyproštění hasičů svým zraněním na místě podlehl. Vyšetřování okolností a příčin dopravní nehody se zabývá PČR. Ke zranění zasahujících hasičů nedošlo.
  Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje vnímá dopravní nehody s účastí jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů velmi citlivě. Hluboce se nás jako hasičů dotýká, když na místě zásahu dojde k úmrtí. Proto bychom touto cestou chtěli rodinám a pozůstalým vyjádřit upřímnou soustrast.

  Aby nedocházelo k sekundárním dopravním nehodám, využívají příslušníci HZS Olomouckého kraje několik bezpečnostních opatření. Na místě zásahu na pozemní komunikaci staví jedno z hasičských vozidel do tzv. nárazníkového postavení se zapnutými světelným výstražným zařízením, tedy tak, aby zajistili místo nehody a upozornili na něj projíždějící řidiče. Zároveň tak také chrání zasahující jednotky. Hasiči se na komunikaci pohybují obezřetně, v reflexních vestách a se všemi ochrannými prostředky, které jim nařizuje zákon. Na místo se povolávají v opodstatněných případech rovněž pracovníci příslušného správce komunikace se světelnou šipkou. V případě, že si to situace vyžaduje, tak ve spolupráci s PČR se uzavře celá komunikace.
  Pokud k sekundární nehodě na místě zásahu i přes veškerá opatření dojde, vždy si plně uvědomíme, že o naší budoucnosti rozhodují pouhé vteřiny a že při naší práci nasazujeme vlastní život.
  Chtěli bychom proto apelovat na řidiče, aby při průjezdu místem dopravní nehody či jiné mimořádné události zvýšili svou obezřetnost na maximum a předcházeli tak sekundárním nehodám. Se vší opatrností by se měli také chovat v případě, když slyší projíždět vozidlo se zapnutou světelnou i zvukovou výstražnou signalizací. A při projíždění místem nehody by měli snížit rychlost tak, aby neohrozili sebe a ani zasahující složky IZS. Děkujeme.

  por. Mgr. Lucie Balážová
  tisková mluvčí
  HZS Olomouckého kraje
  T: 777 420 107
  T: 950 770 039
  M: lucie.balazova@hzsol.cz
  M: mluvci@hzsol.cz