• Tag Archives odborná příprava
 • Odborná příprava – spolupráce jednotek PO s leteckou službou Policie ČR

  3.5.2016 – HZS Olomouckého kraje, územní odbor Přerov zorganizoval v rámci odborné přípravy praktický výcvik zaměřený na spolupráci jednotek požární ochrany s leteckou službou Policie ČR.

  V rámci praktického výcviku byl prováděn nácvik plnění závěsného vaku ( bambivak) vodou s následným provedením hasebního zásahu v blízkosti letiště.

  Fotografie a video od člena Jednotky SDH Hranice.
  Praktický výcvik – plnění závěsného vaku – BAMBIVAK – 3. 5. 2016 Album na ww.rajce.idnes.cz

   


 • Odborná příprava členů jednotek SDH Hranice a Střítež nad Ludinou

  Dne 23.04.2016 proběhla odborná příprava členů jednotek SDH Hranice a SDH Střítež nad Ludinou. Zaměřený na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Pár fotek z praktické části na autovrakovišti.

  Album s pár fotografiemi z praktické části:

  23.04.2016 Odborná příprava členů Jednotky SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz

   


 • Odborná příprava 2016 – Záchrana osob na ledu

  V neděli 10.1.2016 proběhla odborná příprava členů JSDH Hranice zaměřená na záchranu osob ze zamrzlé hladiny. Po teoretické průpravě se členové přemístili na Bečvu, kde probíhala praktická část odborné přípravy. Hasiči si procvičili postupy záchrany pomocí: házecích pytlíků, páteřní desky a nastavovacích žebříků.


 • Odborná příprava nositelů dýchací techniky

  Odborná příprava nositelů dýchací techniky

  15.03.2015

    Členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hranice s odbornou způsobilostí „nositelů dýchací techniky“ se zúčastnili výcviku v polygonu simulující ztížené podmínky při zásahu. Tento výcvik byl zařazen do pravidelné povinné přípravy, potřebné pro prodloužení způsobilosti nositele dýchací techniky.

     Výcvikový polygon je tvořen překážkami, zúženými prostory, slepými uličkami, nízkými průlezy apod. Výcvik není zaměřen jen na zdolání překážek, orientaci v neznámém prostředí, ale také na zvládání stresových situací, spolupráci družstva při průzkumu, komunikaci a pohybu ve ztížených situacích, pohyb s dýchací technikou, předcházení rizik v místě události.

     To vše absolvovali členové jednotky ve dvou částech. První část polygonu byla zaměřena na průzkum, orientaci a postup skupiny ve snížené viditelnosti. Hasiči tuto část absolvovali ve tmě – bez svítilen. Nízké stropy, šikmé roviny, úzký průlez trubkou, průzkum možných cest a slepých uliček. Předávání informací ve skupině, vzájemná spolupráce  pomoc ve skupině. To jsou některé situace, se kterými se hasiči setkali. Druhá část byla hodně podobná. Odlišnost spočívala ve zvýšené teplotě a vodní páry, která snižovala viditelnost a hlavně ztížila fyzickou náročnost na zdolání tras. Hasiči sice mohli používat osobní svítilny, ale i přesto viditelnost byla velmi malá. Postup s dýchací technikou si vyžadovala opatrnost a soustředěnost. Špatná slyšitelnost při komunikaci přes dýchací masky a mlžící se vnějšek zorníků, úzké průlezy, při kterých si hasiči museli sundat nosič dýchací techniky ze zad a hlídat si těsnost dýchací masky při průlezu – s tím vším si hasiči museli poradit.

     V rámci výcviku si hasiči získali představu o vlastní spotřebě vzduch při fyzické i psychické zátěži. To je důležité při reálných situacích u požáru či jiných mimořádných událostí s nutností zásahu v dýchací technice. Hasiči tak dokážou odhadnout dobu pobytu v nebezpečném prostu a při sledování zásoby vzduch vypočítat potřebnou rezervu pro návrat mimo nebezpečí.

   

   

  Fotografie od člena Jednotky SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz

   


 • Odborná příprava pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů v roce 2015

  Odborná příprava pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů v roce 2014
  pořádaná HZS Olomouckého kraje Územní odbor Přerov

  Název kurzu
  Datum
  Rozsah
  (počet hodin)
  Místo konání
  Odborná příprava preventistů SDH
  31. 1. 2015
  8 (teorie)
  stanice Hranice
  Odborná příprava preventistů SDH
  7. 2. 2015
  8 (teorie)
  bude upřesněno
  Cyklická odborná příprava velitelů jednotek a velitelů družstev JPO II, JPO III a JPO V
  7. 2. 2015
  14. 2. 2015
  21. 2. 2015
  8
  stanice Přerov
  Odborná příprava k prodloužení způsobilosti strojníků JSDH obcí, kteří mají ve výbavě CAS nebo AS
  28. 2. – 1. 3. 2015
  7. 3. – 8. 3. 2015
  16
  Stanice Přerov
  Odborná příprava k prodloužení způsobilosti strojníků JSDH obcí, kteří nemají ve výbavě CAS nebo AS
  28. 2. 2015
  7. 3. 2015
  8
  stanice Přerov
  Základní odborná příprava techniků dobrovolné jednotky PO
  21. 3. – 22. 3. 2015
  8 (teorie)
  8 (teorie)
  stanice Přerov
  Základní odborná příprava ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel (jednotky SDH obcí předurčené k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách)

   

  9., 10., 11. 10. 2015

  30 stanice Lipník nad Bečvou
  Základní odborná příprava ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel (jednotky SDH obcí předurčené k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách) 16., 17., 18. 10. 2015 30 stanice Lipník nad Bečvou
  IMZ – Základní odborná příprava nositelů dýchací techniky
  (podmínkou přijetí do kurzu je předložení lékařského posudku dle NV č. 352/2003 Sb., s vyznačením funkce nositel dýchací techniky-kurz je rozdělen na dvě části)
  21. – 22. 11 2015

  16

  ( 8 teorie + 8 praxe)

  stanice Přerov
  IMZ – Cyklická odborná příprava nositelů dýchací techniky

  28. 11. 2015 (1.běh)

  29. 11. 2015 (2.běh)

  8 (praxe) stanice Prostějov
   

  2015 Plán odborné přípravy – soubor pdf Převzato z www.hzscr.cz/olk

   

  mjr. Ing. Lenoch Arnošt
  vedoucí pracoviště IZS a služeb
  HZS OLK ÚO Přerov
  tel.: 950 781 123


 • Odborná příprava členů jednotky SDH Hranice

  25.10.2014 Hranice a okolí

    Členové jednotky SDH Hranice se v rámci odborné přípravy školili na téma dopravní nehody.

  Školící den zahájili teoretickou přípravou. Ta se z důvodu výstavby požární stanice konala na náhradním místě. Členové jednotky se seznámili s problematikou zásahu u dopravní nehody. Po teoretické přípravě se členové přemístili na autovrakoviště, kde díky vstřícnosti vedení autovrakoviště, byly k dispozici dva vraky. Na těchto vozidlech si členové mohli ukázat a procvičit si postupy při použití hydraulického vyprošťovacího nástroje, který jednotka SDH Hranice má ve vybavení. Odpoledne výcvik pokračoval v garáži SDH Hranice, tam si hasiči procvičili první pomoc a použití stabilizační páteřní desky.

   

  Fotografie SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz


 • Odborná příprava pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů v roce 2014

  Odborná příprava pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů v roce 2014
  pořádaná HZS Olomouckého kraje Územní odbor Přerov

  Cyklická odborná příprava obsluh motorových pil 18.1.2014 Přerov
  Odborná příprava preventistů SDH 25.1.2014 Hranice
  Odborná příprava preventistů SDH 1.2.2014 Radslavice
  Cyklická odborná příprava velitelů JPO II a JPO III – 8. – 9.2.2014 Přerov
  Základní odborná příprava velitelů JPO V 15.-16.2.2014, 22.2.2014 Přerov
  Cyklická odborná příprava velitelů JPO V 15.-16.2.2014, 22.2.2014 Přerov
  Odborná příprava strojníků JPO V 28.2. nebo 7.3.2014 Přerov

  Cyklická odborná příprava strojníků JPO II a JPO III 28.2. a 1.3. nebo 7. a 8.3.2014 Přerov

  Základní odborná příprava techniků dobrovolné jednotky 5.-6.4.2014 Přerov
  Pravidelná odborná příprava ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel 12.4.2014 a 20.9.2014 Lipník nad Bečvou
  Základní odborná příprava nositelů dýchací techniky 22.-23.11.2014 Přerov
  Cyklická odborná příprava nositelů dýchací techniky 1. běh 6.12.2014 stanice Prostějov
  Cyklická odborná příprava nositelů dýchací techniky 2. běh 7.12.2014 stanic Prostějov
   
   

  mjr. Ing. Lenoch Arnošt
  vedoucí pracoviště IZS a služeb
  HZS OLK ÚO Přerov
  tel.: 950 781 123


 • Odborná příprava pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů v roce 2013

  Odborná příprava pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů v roce 2013
  pořádaná HZS Olomouckého kraje Územní odbor Přerov

  Odborná příprava velitelů JPO II a JPO III – V16                                                          9.-10.2.2013                        Přerov
  Odborná příprava velitelů JPO V – V24                                                                      15.-17.2.2013                       Přerov
  Cyklická odborná příprava strojníků JPO II a JPO III – S8                                            16.3.2013                            Přerov
  Odborná příprava strojníků JPO V – S16                                                                    9.-10.3.2013                        Přerov
  Základní odborná příprava techniků dobrovolné jednotky (16 hodin)                              23.-24.2.2013                      Přerov nebo Prostějov
  Pravidelná odborná příprava ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel (8 hodin)       13.4.2013 a 5.10.2013          Lipník nad Bečvou
  Základní odborná příprava nositelů dýchací techniky (16 hodin)                                    23.-24.11.2013                    Přerov
  Cyklická odborná příprava nositelů dýchací techniky (8 hodin) 1. běh                            7.12.2013                           stanice Prostějov       
  Cyklická odborná příprava nositelů dýchací techniky (8 hodin) 2. běh                            8.12.2013                           stanic Prostějov
  Základy 1. pomoci pro členy JSDHO (4 hodiny)                                                          20.4.2013                            Přerov 
   
   

  mjr. Ing. Lenoch Arnošt
  vedoucí pracoviště IZS a služeb
  HZS OLK ÚO Přerov
  tel.: 950 781 123