SDH Hranice

SDH Hranice

– DĚJINY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HRANICÍCH

Hasiči v Hranicích byli do roku 1874 ještě úplně neznámou institucí. …

Teprve v roce 1874 byl v Hranicích založen první hasičský sbor.

Tehdejší advokát Dr. F. Plachky svolal jednoho dne hranické občany na střelnici, kde po dlouhé debatě zvolen byl přípravný výbor, jehož byl Dr. Plachky předsedou a Ferdinand Slezak zapisovatelem. Tento přípravný výbor měl za úkol vypracovati a zaslati moravskému zemskému místodržitelství ke schválení stanovy hasičského spolku, který ovšem, jak už byly tehdejší poměry v Hranicích, měl býti úplně německý.

Když stanovy byly schváleny, svolal předseda na den 18.ledna 1874 první valnou hromadu. Sešlo se 107 občanů, kteří se také za členy přihlásili.

– výtažek z publikace:
PAMÁTNÍK K PADESÁTÉMU VÝROČÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HRANICÍCH
uspořádal HYNEK VÁCA,NÁČELNÍK SBORU HRANICKÉHO. vyšlo roku 1925

 

Oslavy výročí 140 let od založení prvního hasičského sboru v Hranicích

Sbor dobrovolných hasičů Hranice se rozhodl v roce 2014 uspořádat oslavy výročí 140 let od založení prvního hasičského sboru v Hranicích.

28.6.2014

Forma oslav byla zvolena tak, aby přiblížila a osvětlila fungování Sboru dobrovolných hasičů a to nejen v Hranicích. Díky velké pomoci a spolupráci sborů okolních obcí a za podpory Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje – územního odboru Přerov jsme občanum mohli předvést úzkou spolupráci při mimořádných událostech, při odborné přípravě členů jednotek požární ochrany obcí. V mnoha obcích se dobrovolní hasiči aktivně podílejí na obohacování kultůrního života, výchově mladých hasičů, pořádáním soutěží pro dospělé i pro mladé hasiče.

Kromě ukázek na náměstí byla v prostorech dvorany zámku výstava technických prostředků požární ochrany, fotografií z činosti Sboru dobrovolných hasičů Hranice.

Celé odpoledne bylo doprovázeno Orchestrem mladých – při Základní umělecké škole v Hranicích.

Součásti oslav byla i výroční schůze členů Sboru dobrovolných hasičů Hranice a pozvaných hostů. Ta se konala 27.6.2014

Oslavy byly finančně podpořeny:

Olomoucký kraj:

Grantový program regionu Hranicko 2014

Velká fotogalerie člena SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz

Hranický deník – Hasičské ukázky na hranickém náměstí návštěvníky nadchly

„… 29.6.2014
Hranice – Velkolepou podívanou v sobotu pro veřejnost připravil Sbor dobrovolných hasičů v Hranicích. V souvislosti s výročím 140 let od založení sboru připravil na Masarykově náměstí ukázky požárních zásahů ze současnosti i z minulosti. Přestože šlo o oslavu zejména hranických dobrovolných hasičů, zapojily se také jednotky z okolí …“

Celý článek a fotografie na Hranický deník.cz

– rok 2010

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů v Hranicích registrovaných 48 členů – z toho je

  • 14 Mladých Hasičů (= děti do 15-ti let)
  • 3 členů dorost (15 až 18 let)
  • 31 dospělých členů (nad 18 let)

Stav ke dni 10.12.2010

Činnost:
je soustředěna na požární sport.
Družstvo mužů v roce 2010 reprezentovalo SDH Hranice na okresním kole po postupu z okrskového kola v požárním sportu. Dále se účastnilo několik závodů VC OSH Přerov a dále několika pohárových soutěží.
Družstvo MH se v kategorii starší žáci zúčastňují soutěží v rámci okresní hry Plamen.Comments are closed.