Do limitu 2.SPA chybělo 10cm

Po vydatných deštích se zvedají hladiny vodních toků.

Výška vodní hladiny řeky Bečvy na měrném bodě v Teplicích nad Bečvou byla naměřena dne 21.6.2020 v 8:00 320cm s průtokem 242m3s-1
K dosažení 2. stupně povodňové aktivity scházel rozdíl 10cm.Comments are closed.