POŽÁR – 22.9.2017 HRABŮVKA -=taktické cvičení=-

Požární poplach – POŽÁR – SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

22.09.2017 HRABŮVKA – požár mateřské školy -=taktické cvičení=-

15:58 byl vyhlášen požární poplach v obcích, kde sídlí jednotky dobrovolných hasičů patřících do Drahotušského okrsku, a pro jednotku HZS Olomouckého kraje – stanice Hranice.

Námětem taktického cvičení bylo mimo jiné: protipožární zásah, evakuace osob za pomocí vyváděcích masek při použití dýchacích přístrojů, vytvoření dálkové dopravy vody pomocí přenosných motorových stříkaček, provizorní pažení narušené zdi objektu, komunikace mezi větším počtem zasahujících jednotek, koordinace nasazení sil a prostředků.

Jednalo se o taktické cvičení naplánované a zahrnuté do plánu oslav výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Hrabůvka.

Základní vlastnosti:
– Prověřovací cvičení: má za úkol prověřit připravenost a akceschopnost jednotek PO, posoudit dojezdové časy jednotek na místo události, spolupráci a činnost jednotek v místě události. O prověřovacím cvičení je informován jen minimální počet osob, aby se situace co nejvíce podobala reálné situaci.
– Taktické cvičení: hlavní úkoly jsou totožné s Prověřovacím cvičením, rozdíl je, mimo jiné v tom, že o taktickém cvičení může (ale nemusí) být informován větší počet osob včetně velitelů a členů jednotek i široká veřejnost. Velitelé jednotek dbají, aby činnosti byly totožné s reálnou událostí. Taktické cvičení se mohou využít k prezentaci jednotek v rámci oslav obcí a sborů dobrovolných hasičů jako dynamické ukázky. Veřejnost tak má možnost vidět činnost hasičů při různých událostí.
Toto je pouhé obecné shrnutí. Obě cvičení mají spoustu dalších náležitostí, od plánování přes schvalování a pravomoci jednotlivých funkcionářů, nutných povoleních až k samotnému ohlášení cvičení. Vše se řídí platnými předpisy, normami a nařízeními. Ohled je brán na bezpečnost osob a ochranu majetku.


Comments are closed.