POŽÁR – 23.5.2016 Struhlovsko

Požární poplach – POŽÁR – SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

23.05.2016 Struhlovsko – požár kabinetu základní školy

10:15 byl vyhlášen požární poplach podle Požárního poplachového plánu Olomouckého kraje.

Na operační středisko byl nahlášen požár dílenského stroje v budově základní školy Struhlovsko.

Kvůli silnému zakouření se několika dětem a několika zaměstnancům nepodařilo opustit budovu školy. Záchranu uvězněných osob prováděli hasiči pomocí vyváděcích masek připojených k dýchacím přístrojům. Souběžně se záchranou osob, další skupiny hasičů prováděli hašení požáru a prohledávání tříd, zda se tam nenacházejí další osoby. Při události zasahovali tyto jednotky: Hasičský záchranný sbor požární stanice Hranice a stanice Lipník nad Bečvou, Jednotky sborů dobrovolných hasičů Hranice a Opatovice.

Jednalo se o „prověřovací cvičení“ jednotek požární ochrany.

Základní vlastnosti:
– Prověřovací cvičení: má za úkol prověřit připravenost a akceschopnost jednotek PO, posoudit dojezdové časy jednotek na místo události, spolupráci a činnost jednotek v místě události. O prověřovacím cvičení je informován jen minimální počet osob, aby se situace co nejvíce podobala reálné situaci.
– Taktické cvičení: hlavní úkoly jsou totožné s Prověřovacím cvičením, rozdíl je, mimo jiné v tom, že o taktickém cvičení může (ale nemusí) být informován větší počet osob včetně velitelů a členů jednotek i široká veřejnost. Velitelé jednotek dbají, aby činnosti byly totožné s reálnou událostí. Taktické cvičení se mohou využít k prezentaci jednotek v rámci oslav obcí a sborů dobrovolných hasičů jako dynamické ukázky. Veřejnost tak má možnost vidět činnost hasičů při různých událostí.
Toto je pouhé obecné shrnutí. Obě cvičení mají spoustu dalších náležitostí, od plánování přes schvalování a pravomoci jednotlivých funkcionářů, nutných povoleních až k samotným ohlašováním cvičení. Vše se řídí platnými předpisy, normami a nařízeními. Ohled je brán na bezpečnost osob a ochranu majetku.

 


Comments are closed.