2.10.2015 Jednotky patřící do Drahotušského okrsku se zúčastnily taktického cvičení

Taktické cvičení jednotek dobrovolných hasičů patřící do Drahotušského okrsku.

2.10.2015 ve večerních hodinách byl vyhlášen požární poplach v obcích, kde sídlí jednotky dobrovolných hasičů patřících do Drahotušského okrsku.

Námětem taktického cvičení bylo vyhledávání pohřešovaných osob v terénu, komunikace mezi větším počtem zasahujících jednotek, koordinace nasazení sil a prostředků, poskytnutí první pomoci.

Jednalo se o „taktické cvičení“ jednotek požární ochrany.

Základní vlastnosti:
– Prověřovací cvičení: má za úkol prověřit připravenost a akceschopnost jednotek PO, posoudit dojezdové časy jednotek na místo události, spolupráci a činnost jednotek v místě události. O prověřovacím cvičení je informován jen minimální počet osob, aby se situace co nejvíce podobala reálné situaci.
– Taktické cvičení: hlavní úkoly jsou totožné s Prověřovacím cvičením, rozdíl je, mimo jiné v tom, že o taktickém cvičení může (ale nemusí) být informován větší počet osob včetně velitelů a členů jednotek i široká veřejnost. Velitelé jednotek dbají, aby činnosti byly totožné s reálnou událostí. Taktické cvičení se mohou využít k prezentaci jednotek v rámci oslav obcí a sborů dobrovolných hasičů jako dynamické ukázky. Veřejnost tak má možnost vidět činnost hasičů při různých událostí.
Toto je pouhé obecné shrnutí. Obě cvičení mají spoustu dalších náležitostí, od plánování přes schvalování a pravomoci jednotlivých funkcionářů, nutných povoleních až k samotnému ohlášení cvičení. Vše se řídí platnými předpisy, normami a nařízeními. Ohled je brán na bezpečnost osob a ochranu majetku.


Comments are closed.