Limit 2.SPA byl odpoledne dosáhnut

Výška vodní hladiny řeky Bečvy na měrném bodě v Teplicích nad Bečvou byla naměřena dne 21.6.2020 v 15:30 – 330cm s průtokem 253m3s-1. Tím výška hladiny dosáhla limitu pro druhý stupeň povodňové aktivity.Comments are closed.