• Tag Archives únik nebezpečných látek
 • ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – 25.4.2018 ulice Žáčkova -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

  25.04.2018 Hranice, řeka Bečva – únik látky do řeky Bečvy

  -=taktické cvičení=-

  16:05 byl vyhlášen požární poplach pro jednotku HZS Olomouckého kraje ze stnice Hranice a jednotku SDH Hranice.

  Do řeky Bečvy unikla nebezpečná látka ropného původu ve větším množství.

  Hasiči za pomocí člunu instalovali sorpčního hada na místo odkud vnikala látka do řeky Bečvy k prvotnímu zachycení látky. Další hasiči mezi tím začali se sestavováním modulů norné stěny. Nornou stěnou pak postupně přehradili celý tok řeky. Tím norná stěna zabránila nebezpečné látce, která plave na vodní hladině, k šíření. Nad nornou stěnu byl nasypán sorbent, který do sebe vstřebává zachycenou látku. Sorbent pak byl sbírán do nádob a odvezen k likvidaci.

  Jednalo se o taktické cvičení.

  Fotografie budou přidány.


 • ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – 26.10.2015 Plovárna Hranice „taktické cvičení“

  Požární poplach – ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – DO OVZDUŠÍ

  26.10.2015 Žáčkova ulice – únik chloru na plovárně,

  13:35 byl vyhlášen požární poplach pro naší jednotku SDH Hranice a jednotku SDH Opatovice.

  Jednalo se o taktické cvičení.
  Námětem cvičení byl únik chloru z technologie na úpravu vody v technických prostorách Plovárny Hranice. Účelem cvičení bylo i praktické provedení evakuace budovy plovárny dle evakuačního plánu.

  Hasiči v protichemických oblecích zahájili záchranu zaměstnance ze zamořeného prostředí a prováděli zamezení úniku chloru.

  Členové naší jednotky v dýchacích přístrojích prováděli průzkum evakuovaných prostor plovárny, kde se měly nacházet osoby. Po jejich nalezení je pomocí vyváděcích masek vyvedli.

  Cvičení se zúčastnili i příslušníci HZS ze stanice Přerov, kteří přijeli s jednou cisternou a protichemickým automobilem. Ti se postarali o postavení dekontaminační sprchy.

  Po vyhodnocení cvičení se hasiči seznámili s kompletní technologií zajišťující provoz plovárny.

   


 • ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – 26.10.2015 Nádraží ČD

  Požární poplach – ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

  26.10.2015 nádraží ČD „Hranice na Moravě“ – úniku oxidu uhličitého CO2 z cisterny,

  8:58 byl vyhlášen požární poplach pro naší jednotku SDH Hranice.

   

  Čtyři jednotky hasičů zasahovaly u úniku nebezpečné látky z cisterny na nádraží v Hranicích.

  Postupnou pomoc čtyř jednotek z řad profesionálních i dobrovolných hasičů si v dopoledních hodinách pondělí 26.10.2015 vyžádal únik nebezpečné látky z cisterny na nádraží v Hranicích. Po prvotním ohledání byl potvrzen únik oxidu uhličitý ( CO2 ). Informaci o situaci z místa převzalo operační středisko hasičů Olomouckého kraje krátce před devátou hodinou.  

  Na místo se mezi prvními dostaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů z Hranic. Následovala nutná bezpečnostní opatření a vytýčení nebezpečné zóny. Kolejové, cisternové vozidlo se nacházelo v dostatečné vzdálenosti od centra nádraží a tedy nebylo nutné provést evakuaci osob. V následujícím čase za nasazení ochranných, chemických oděvů proběhl nutný podrobnější průzkum a nalezení důvodu úniku nebezpečné látky typu CO2 do ovzduší. Jednalo se pouze o menší únik této látky z důvodu závady na redukčním ventilu a jeho zaseknutí. V této situaci správně reagoval, pro zamezení přetlaku v cisterně, přetlakový ventil. Ten v krátkých intervalech vypouštěl látku z cisterny.
   
  Hasiči v následujícím čase provedli nutná opatření, kontrolu možného poklesu látky do případných kanálů či jiných podzemích prostor ( látka se drží při zemi ) v blízkosti stojící cisterny a nyní za přítomnosti dalších jednotek profesionálních hasičů z Přerova, včetně drážních kolegů, kteří si řízení zásahu aktuálně převzali, bylo kolejové vozidlo přestaveno mimo trakční vedení a pokračují pomocí vody z cisteren rozmrazování zaseknutého redukčního ventilu.
   
   
  Zdeněk Hošák
  Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
  email: zdenek.hosak@hzsol.cz
  tel : +420 950 770 039 ( linka tiskový mluvčí )
  tel : +420 950 770 246 ( kancelář )
  mobil: +420 721 810 541
   
   

  Fotografie od člena Jednotky SDH Hranice budou doplněny.