• POŽÁR – 5.2.2020 OLŠOVEC

  Posted on by Mira Rabel

  Požární poplach – POŽÁR, ODPAD, OSTATNÍ

  05.02.2020 Olšovec – požár v zahradě

  18:01 byl vyhlášen požární poplach pro naší jednotku SDH Hranice

  K požáru na zahradě v obci Olšovec vyjale jednotka HZS ze stanice Hranice s jedním cisternovým vozidlem a svolána byla místní jednotka SDH.
  Když se jednotka blížila k obci Olšovec, již byly vidět plameny. Velitel rozhodl o povolání druhé cisterny HZS ze stanice Hranice a svolána byla i naše jednotka.
  Požár uskladněného palivového dříví se podařilo rychle lokalizovat a zabránit k rozšíření. Hasiči poté část uskladněného dřeva museli rozebrat a dohasit.
  Příčina vzniku požáru je v šetření. • Sirény se rozezní k uctění památky Jaroslava Kubery

  30. 1. 2020 (Nicole Studená) – Vláda ČR na svém jednání dne 27. ledna 2020 vyhlásila státní smutek k uctění památky zesnulého předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery. V pondělí 3. února 2020 budou státní vlajky na úředních a veřejných budovách vyvěšeny na půl žerdi nebo na stožáru. Na celém území České republiky se také ve 12,00 hodin rozezní koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění (tzv. sirény). 

  Zvuku nebude předcházet žádné upozornění či doprovodný text. Bude se jednat o souvislý nepřerušovaný tón v délce 140 sekund.

  Hasičský záchranný sbor ČR zabezpečí spuštění systému varování a vyrozumění. Sirény budou spuštěny ze 14 krajských operačních středisek HZS ČR, rozezní se více jak 8000 koncových prvků tohoto systému po celé České republice.

  Pravidelná zkouška sirén, která by měla proběhnout ve středu 5. února 2020 (první středa v měsíci) bude zrušena.

  Jednotný systém varování a vyrozumění dle zákona č. č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zajišťuje a provozuje Ministerstvo vnitra, při čemž právě tento úkol plní MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

  Zákon stanovuje pouze jediný varovný signálVšeobecná výstraha“, který je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.

  Tísňová informace může být zprostředkována vlastní sirénou (tzv. mluvící) nebo hromadnými sdělovacími prostředky (např. televizí, rozhlasem). Občané České republiky by tvar a průběh varovného signálu znát měli. Je nutné upozornit na fakt, že neznalost zákona neomlouvá.

  Nepřerušovaný tón, který zazní dne 3. února 2020, nepatří mezi varovné signály. Souvislý nepřerušovaný tón se používá také k pravidelné zkoušce sirén, která probíhá zpravidla každou první středu v měsíci.

  pplk. Mgr. Nicole Studená
  tisková mluvčí
  MV-generální ředitelství HZS ČR
  Tel.: 950 819 944
  Mobil: 602 215 142
  e-mail: nicole.studena@grh.izscr.cz

  Převzato z www.hzscr.cz • DOPRAVNÍ NEHODA – 18.1.2020 D1 – 296,5km

  Posted on by Mira Rabel

  Požární poplach – DOPRAVNÍ NEHODA, ÚKLID VOZOVKY,

  18.01.2020 D1 296,5km směr Přerov – dopravní nehoda osobního vozidla

  18:11 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS ze stanic Hranice, Lipník nad Bečvou a naší jednotku SDH Hranice

  Za hustého sněžení se na dálnici tvořila vrstva rozbředlého sněhu. To mohlo být příčinou vzniku hned několika nehod.
  Naše jednotka byla vyslána k nehodě na D1, již za rozdělením D1 – D35, kde zasahovala spolu s jednotkou HZS st. Hranice. Osobní vozidlo při nehodě narazilo do svodidel. Po nehodě zůstalo při pravém okraji dálnice. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
  Hned další dopravní nehoda se stala přibližně o 600m dále ve směru Přerov. Tam zasahovala jednotka jednotka HZS st. Lipník nad Bečvou. • DOPRAVNÍ NEHODA – 18.1.2020 D1 – 298km

  Posted on by Mira Rabel

  Požární poplach – DOPRAVNÍ NEHODA, SE ZRANĚNÍM,

  18.01.2020 D1 296,5km směr Přerov – dopravní nehoda osobního vozidla

  10:00 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS ze stanic Hranice, Lipník nad Bečvou a naší jednotku SDH Hranice

  Kousek před rozdělením dálnice D1 se stala nehoda osobního vozidla.
  Nehoda osobního vozidla se stala před rozdělením dálnice D1 (směr Přerov) a D35 (směr Olomouc).Vozidlo po nehodě skončilo mimo vozovku. Jedna zraněná osoba byla předána do péče Zdravotnické záchranné službě. • DOPRAVNÍ NEHODA – 13.1.2020 D1 – 300km

  Požární poplach – DOPRAVNÍ NEHODA, ÚKLID VOZOVKY,

  13.01.2020 D1 297km směr Olomouc – kamion ve svodidlech

  10:22 byl vyhlášen požární poplach pro jednotku HZS ze stanice Hranice a naší jednotku SDH Hranice

  Řidič kammionu vjel přes odstavný pruh až na nezpevněnou krajnici. Tam souprava zůstala zapadnutá ve štěrku a zaklíněná ve svodidlech.
  Příčinu nehody šetří policie. Hasiči provedli kontrolu, zda ze soupravy neunikají provozní kapaliny a zajistili místo nehody označením do příjezdu světelné šipky ze zprávy a údržby dálnice. • DOPRAVNÍ NEHODA – 19.12.2019 D1 – 296km

  Požární poplach – POŽÁR, ODPAD, OSTATNÍ
  – DOPRAVNÍ NEHODA, SE ZRANĚNÍM,

  19.12.2020 D1 297km směr Olomouc – dopravní nehoda dodávky

  03:35 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS ze stanic Hranice, Lipník nad Bečvou a naší jednotku SDH Hranice

  Na místě předchozí dopravní nehody se již nacházelo dopravní značení k označení nehody a odtahová služba, která vozidlo nakládala.
  Dodávka jedoucí směrem na Olomouc havarovala na stejném místě.
  Po nehodě zůstala ležet na boku přes jízdní pruhy. Dálnice musela být na nutnou dobu uzavřena a vozidla byla odkláněna.