VČERA

POŽÁR - 23.5.2016 Struhlovsko

Události 2016 ~ 24. května 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Požární poplach - POŽÁR - SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

23.05.2016 Struhlovsko - požár kabinetu základní školy

10:15 byl vyhlášen požární poplach podle Požárního poplachového plánu Olomouckého kraje.

Na operační středisko byl nahlášen požár dílenského stroje v budově základní školy Struhlovsko.

Kvůli silnému zakouření se několika dětem a několika zaměstnancům nepodařilo opustit budovu školy. Záchranu uvězněných osob prováděli hasiči pomocí vyváděcích masek připojených k dýchacím přístrojům. Souběžně se záchranou osob, další skupiny hasičů prováděli hašení požáru a prohledávání tříd, zda se tam nenacházejí další osoby. Při události zasahovali tyto jednotky: Hasičský záchranný sbor požární stanice Hranice a stanice Lipník nad Bečvou, Jednotky sborů dobrovolných hasičů Hranice a Opatovice.

Jednalo se o "prověřovací cvičení" jednotek požární ochrany.

Základní vlastnosti:
- Prověřovací cvičení: má za úkol prověřit připravenost a akceschopnost jednotek PO, posoudit dojezdové časy jednotek na místo události, spolupráci a činnost jednotek v místě události. O prověřovacím cvičení je informován jen minimální počet osob, aby se situace co nejvíce podobala reálné situaci.
- Taktické cvičení: hlavní úkoly jsou totožné s Prověřovacím cvičením, rozdíl je, mimo jiné v tom, že o taktickém cvičení může (ale nemusí) být informován větší počet osob včetně velitelů a členů jednotek i široká veřejnost. Velitelé jednotek dbají, aby činnosti byly totožné s reálnou událostí. Taktické cvičení se mohou využít k prezentaci jednotek v rámci oslav obcí a sborů dobrovolných hasičů jako dynamické ukázky. Veřejnost tak má možnost vidět činnost hasičů při různých událostí.
Toto je pouhé obecné shrnutí. Obě cvičení mají spoustu dalších náležitostí, od plánování přes schvalování a pravomoci jednotlivých funkcionářů, nutných povoleních až k samotným ohlašováním cvičení. Vše se řídí platnými předpisy, normami a nařízeními. Ohled je brán na bezpečnost osob a ochranu majetku.

 

Odborná příprava - spolupráce jednotek PO s leteckou službou Policie ČR

Aktualitky ~ 3. května 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

3.5.2016 - HZS Olomouckého kraje, územní odbor Přerov zorganizoval v rámci odborné přípravy praktický výcvik zaměřený na spolupráci jednotek požární ochrany s leteckou službou Policie ČR.

V rámci praktického výcviku byl prováděn nácvik plnění závěsného vaku ( bambivak) vodou s následným provedením hasebního zásahu v blízkosti letiště.

Fotografie a video od člena Jednotky SDH Hranice.
Praktický výcvik - plnění závěsného vaku - BAMBIVAK - 3. 5. 2016 Album na ww.rajce.idnes.cz

 

POŽÁR - 02.05.2016 POLOM

Události 2016 ~ 2. května 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Požární poplach - POŽÁR - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

02.05.2016 Polom - požár pneumatiky kamionu

05:57 byl vyhlášen požární poplach pro jednotku HZS z hasičské stanice Hranice a jednotku SDH Hranice.

Naše jednotka byla vyslána k požáru pneumatiky kamionu. Kamion směřoval po silnici do Nového Jičína.

Fotografie od člena Jednotky SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz

 

Odborná příprava členů jednotek SDH Hranice a Střítež nad Ludinou

Aktualitky ~ 2. května 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Dne 23.04.2016 proběhla odborná příprava členů jednotek SDH Hranice a SDH Střítež nad Ludinou. Zaměřený na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Pár fotek z praktické části na autovrakovišti.

Album s pár fotografiemi z praktické části:

23.04.2016 Odborná příprava členů Jednotky SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz

 
Duben 2016

POŽÁR - 10.4.2016 MILOTICE NAD BEČVOU

Požární poplach - POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY

10.04.2016 Zborovská ulice - požár bytu v prvním patře

00:41 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS z hasičských stanic: Hranice a Valašské Mezříčí a jednotky SDH: Milotice nad Bečvou, Hranice a Hustopeče nad Bečvou.

Převzato z (video a fotografie HZS): HZS Olomouckého kraje - Rozsáhlý požár statku a přístaveb v Miloticích nad Bečvou - Přerovko

Rozsáhlý požár statku a přístaveb v Miloticích nad Bečvou - Přerovko

Sedm jednotek hasičů několik hodin likvidovalo rozsáhlý požár statku a přístaveb v Miloticích nad Bečvou. Informaci o požáru převzala linka tísňové pomoci v neděli 10.4.2016, krátce před jednou hodinou ranní. Volající nejprve slyšel praskání a poté zpozoroval zahoření větší části střechny přístaveb u komplexu spojených budov. 

 

Operační středisko hasičů Olomouckého kraje k místu postupně vyslalo jednotky z řad profesionálů jmenovitě Hranice, Přerov a mezikrajskou výpomoc jednotky Valašké Meziříčí kraje Zlínského. Z řad dobrovolníků k události postupně vyjely jednotky Milotice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Hranice a Opatovice. V době příjezdu prvních jednotek nebezpečné plameny již také pohlcovaly střechu bytové části celé komplexu. Plameny prostoupily i obydlím majitelů, neúprosně zachvátily několik přístaveb s uskladněnou technikou, topného dřeva a balíků sena. Hasiči postupně prováděli rozebírání plechových krytin a v těžce přístupném terénu se dostávali k velkému mnoštví ohnisek na ploše zhruba 20 x 8 metrů.

Největší problémy a stále prohořívání způsobovalo požárem zasažené větší množství uskladněného palivového dřeva. Po zvážení situace byla na místo povolána soukromá manipulační technika přesněji“traktorbabr” a ten vypomohl po odkrytí celé kovové konstrukce s rozvozem požárem zasaženého dřeva k následnému dohašení. Jednotkyna místě zůstaly až do rozednění, postupně dohašovaly již drobná ohniska, střešní prostory nad obydlím překontrovaly pomocí termokamery. Během zásahu hasiči využili k odvětrání a ohlazení zakouřených prostor přetlakové ventilace. Vše se naštěstí obešlo bez zranění osob, všichni obyvatelé se včas dostali do bezpečí.

Po celou dobu zásahu navíc nepříjemně a vytrvale pršelo a okolí požářiště se stalo velmi nebezpečné pro všechny zasahující hasiče. Po dohodě majitelů s velitelem zásahu a řídícím důstojníkem na místě bude zajištěno i následné zaplachtování vyhořelé části střechy nad bydlením majitelů.Požár dle prvotních odhadů způsobil škodu v částce 2 mil.korun. Prozatím nebyla určena přesná příčina vzniku požáru, vyšetřování probíhá i nyní ve spolupráci s Policii ČR. 

Zdeněk Hošák 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

email: zdenek.hosak@hzsol.cz 
tel : +420 950 770 039 ( linka tiskový mluvčí ) 
tel : +420 950 770 246 ( kancelář ) 
mobil: +420 721 810 541 
web : www.hzsol.cz 

 

Odkazy do noveho okna

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč... 

Detailní náhled
 

Fotografie od člena Jednotky SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz

 

POŽÁR - 03.04.2016 Hranice IX - Uhřinov

Požární poplach - POŽÁR - LESNÍ POROST

03.04.2016 Hranice IX - Uhřinov - požár kořenů v lese

14:34 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS z hasičských stanic: Hranice a Lipník nad Bečvou a jednotky SDH: Hranice a Uhřinov.

Naše jednotka byla vyslána k požáru kořenů několika stromů v lese nedaleko Uhřinova.

 
Březen 2016

POŽÁR - 23.3.2016 Zborovská ulice

Události 2016 ~ 23. března 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Požární poplach - POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY

23.03.2016 Zborovská ulice - požár bytu v prvním patře

11:06 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS z hasičských stanic: Hranice a Lipník nad Bečvou a jednotky SDH: Hranice a Opatovice.

Převzato z (video a fotografie HZS): HZS Olomouckého kraje - Likvidace požáru bytu v Hranicích na Přerovsku.

Likvidace požáru bytu v Hranicích na Přerovsku.

Čtyři jednotky hasičů se ve středu 23.3.2016 podílely na likvidaci požáru bytové jednotky v ulici Zborovská v Hranicích. Oznámení o hustém černém kouři a předchozí ohlušující ráně, podobné explozi, převzala linka tísňové pomoci hasičů krátce po jedenácté hodině dopolední.  

 

Operační středisko k události ihned vyslalo osádky dvou cisternových vozidel požární stanice Hranice, za následného posílení profesionální jednotkou hasičů Lipník nad Bečvou a z řad dobrovolných hasičů Hranice a Opatovice.

Hasiči provedeným průzkumem v bytě vyloučili přítomnosti osob uvnitř. Požár velmi rychle lokalizovali i likvidovali. Došlo ke vznícení zapomenutých potravin na plotně, navíc s příznaky předchozí  menší exploze. Hasiči poté prostory odvětrali a požářiště předali majitelce, vše se obešlo bez zranění. Výše škody po požáru prozatím nebyla stanovena.

Zdeněk Hošák 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

email: zdenek.hosak@hzsol.cz 
tel : +420 950 770 039 ( linka tiskový mluvčí ) 
tel : +420 950 770 246 ( kancelář ) 
mobil: +420 721 810 541 
web : www.hzsol.cz 

 Odkazy do noveho okna

Požár bytové jednotky Hranice

Požár bytové jednotky Hranice 

Detailní náhled

Požár bytové jednotky Hranice

Požár bytové jednotky Hranice 

Detailní náhled

Požár bytové jednotky Hranice

Požár bytové jednotky Hranice 

Detailní náhled

Požár bytové jednotky Hranice

Požár bytové jednotky Hranice 

Detailní náhled

Požár bytové jednotky Hranice

Požár bytové jednotky Hranice 

Detailní náhled

Požár bytové jednotky Hranice

Požár bytové jednotky Hranice 

Detailní náhled
 
 

POŽÁR - 16.3.2016 D1 - 296km směr Olomouc

Události 2016 ~ 16. března 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Požární poplach - POŽÁR - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

16.03.2016 D1 296km směr Olomouc - požár osobního vozidla,

05:44 byl vyhlášen požární poplach pro jednotku HZS z hasičské stanice Hranice a naší jednotku SDH Hranice.

Naše jednotka byla vyslána na pomoc jednotce HZS ze stanice Hranice s likvidaci požáru osobního vozidla na dálnici.

Zdroj: http://hranicky.denik.cz/nehody/mlady-muz-zemrel-na-d1-kdyz-jej-srazil-nakladak-20160307.html

 

DOPRAVNÍ NEHODA - 6.3.2016 D1 - 304km směr Olomouc

Události ~ 7. března 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Požární poplach - DOPRAVNÍ NEHODA - ÚKLID VOZOVKY

06.03.2016 D1 304km směr Olomouc - osoba sražená kamionem,

23:36 byl vyhlášen požární poplach pro jednotku HZS z hasičské stanice Hranice a naší jednotku SDH Hranice.

Převzato z: Hranický deník - Mladý muž zemřel na D1, když jej srazil náklaďák

Tragická nehoda se stala na D1 v neděli kolem jedenácté hodiny v noci. 

„Pětadvacetiletý chodec byl odhozen na silnici a svým zraněním na místě podlehl," sdělila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Pětatřicetiletý řidič nákladního auta jel po dálnici D1 ze směru od Ostravy na Olomouc.

Při jízdě v pravém jízdním pruhu podle policie zahlédl pohybujícího se chodce ve vozovce, ale střet již nedokázal odvrátit.

„U zemřelého byla nařízena soudní pitva," uvedla mluvčí policie. s tím, že policisté okolnosti smrti mladíka dále vyšetřují.
Zdroj: http://hranicky.denik.cz/nehody/mlady-muz-zemrel-na-d1-kdyz-jej-srazil-nakladak-20160307.html

 

HZS - V Býškovicích hořela střecha

Aktualitky ~ 7. března 2016 ~ trvalý odkaz ~ 0 komentářů

Převzato z: HZS Olomouckého kraje - V Býškovicích hořela střecha.

V Býškovicích hořela střecha

V sobotu 5. března 2016 byl v 17:57 hodin oznámen na operační středisko HZS Olomouckého kraje oznámen požár střechy novostavby rodinného domu v obci Býškovice na Přerovsku. 

Na místo vyjeli profesionální hasiči z Hranic a dobrovolní hasiči z Horního Újezda, Býškovic a Opatovic. Hasiči po příjezdu zjistili, že požárem je zasaženo podkroví, včetně několika trámů. Plamenné hoření utlumil hasicím přístrojem majitel domu. Jednotky poté dohasili menší ohniska požáru a zakouřený prostor odvětrali.

Plameny hasiči dostali pod kontrolu za deset minut po příjezdu, likvidaci hlásil velitel zásahu v 18:28 hodin.

Při požáru nebyl nikdo zraněn, výše škody byla vyčíslena na 200.000 Kč. Příčina vzniku požáru je zatím v šetření.

Autor:

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
tel: 950 770 207
mobil: 725 490 377
e-mail: mluvci(zavinac)hzsol.cz

 

Líbí se Vám nový design?

78%
22%

Ohlášení pálení klestí

 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Co se právě děje: