ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – 26.10.2015 Plovárna Hranice „taktické cvičení“

Požární poplach – ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – DO OVZDUŠÍ

26.10.2015 Žáčkova ulice – únik chloru na plovárně,

13:35 byl vyhlášen požární poplach pro naší jednotku SDH Hranice a jednotku SDH Opatovice.

Jednalo se o taktické cvičení.
Námětem cvičení byl únik chloru z technologie na úpravu vody v technických prostorách Plovárny Hranice. Účelem cvičení bylo i praktické provedení evakuace budovy plovárny dle evakuačního plánu.

Hasiči v protichemických oblecích zahájili záchranu zaměstnance ze zamořeného prostředí a prováděli zamezení úniku chloru.

Členové naší jednotky v dýchacích přístrojích prováděli průzkum evakuovaných prostor plovárny, kde se měly nacházet osoby. Po jejich nalezení je pomocí vyváděcích masek vyvedli.

Cvičení se zúčastnili i příslušníci HZS ze stanice Přerov, kteří přijeli s jednou cisternou a protichemickým automobilem. Ti se postarali o postavení dekontaminační sprchy.

Po vyhodnocení cvičení se hasiči seznámili s kompletní technologií zajišťující provoz plovárny.

 


Comments are closed.