• Tag Archives cvičení
 • DOPRAVNÍ NEHODA – 22.9.2015 Mostní ulice (TC)

  Požární poplach – DOPRAVNÍ NEHODA

  22.09.2015 Mostní ulice – nehoda nákladního automobilu

  08:37 byl vyhlášen požární poplach

  Jednalo se o taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému.
  Námětem byla dopravní nehoda s únikem ropné látky (nafty) do řeky Bečvy. Znečištění vodního toku byl důvod ke svolání krizového štábu a zásahu velkého počtu jednotek – zajištění místa nehody, výstavba norných stěn na řece Bečvě…odstraňování následku nehody.

   
  Převzato z (fotografie HZS na odkazu): HZS Ol.k. – BEČVA 2015 – společné cvičení složek IZS
   

  BEČVA 2015 – společné cvičení složek IZS

  Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Povodí Moravy s.p. krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace společně v úterý 22.9.2015 připravilo cvičení složek IZS při nehodě s únikem ropných látek a následné rozsáhlé kontaminaci vodního toku řeky Bečvy. Cvičení které zejména prověřilo při simulované situaci provádění záchranných a likvidačních prací složkami IZS a správcem povodí v případě dopravní nehody vozidla přepravujícího ropné produkty s následnou rozsáhlou kontaminací vodního toku řeky Bečvy na území tří obcí s rozšířenou působností.  

  Cvičení navázalo na cvičení orgánů krizového řízení při koordinaci záchranných a likvidačních prací v úrovni Olomouckého kraje, ORP Přerov, ORP Hranice, ORP Lipník nad Bečvou. Pro cvičení orgánů krizového řízení , které se konalo v pondělí 21.9.2015
  Vlivem nepozornosti řidiče došlo v časných ranních hodinách k dopravní nehodě soupravy tahače s lehkým topným olejem. Řidič sjel se soupravou ze silničního mostu na ulici Mostní ve městě Hranice a došlo k proražení pláště jednokomorové cisterny a následnému velkému úniku 37 000 litrů lehkého topného oleje do půdy a vodního toku řeky Bečvy. Uvnitř kamionu zůstali zaklíněni řidič a spolujezdec. Nehoda byla zpozorována až po cca 30 minutách od jejího vzniku. Uniklý topný olej vytekl do vodního toku řeky a v okolí cisterny vytvořil laguny, které se vsakovaly do louky a břehů kolem vodního toku. Komunikace se stala neprůjezdnou v rámci následných likvidačních prací a šetření nehody, tuto situaci včetně regulace silničního provozu zajistila Policie ČR.

  Zdeněk Hošák – HZS Olomouckého kraje

   


 • POŽÁR – 8.6.2015 Třída 1. máje

  Požární poplach – POŽÁR – SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

  08.06.2015 Třída 1.máje – požár kabinetu základní školy

  10:10 byl vyhlášen požární poplach podle Požárního poplachového plánu Olomouckého kraje.

  Na operační středisko byl nahlášen požár v budově základní školy 1.máje. Požárem byl zasažen kabinet ve druhém patře.

  Kvůli silnému zakouření se nepodařilo menší skupině dětí s učitelem opustit sousední třídu. Ve třídě u otevřených oken čekali na pomoc hasičů. Záchranu uvězněných dětí prováděli hasiči pomocí vyváděcích masek připojených k dýchacím přístrojům. Evakuováno bylo deset dětí. Učitel byl za asistence hasičů evakuován pomocí automobilového žebříku. Souběžně se záchranou osob, další skupiny hasičů prováděli hašení požáru a prohledávání tříd, zda se tam nenacházejí další osoby. Při události zasahovali tyto jednotky: Hasičský záchranný sbor požární stanice Hranice a stanice Lipník nad Bečvou, Jednotky sborů dobrovolných hasičů Hranice a Opatovice.

  Jednalo se o „prověřovací cvičení“ jednotek požární ochrany.

  Základní vlastnosti:
  – Prověřovací cvičení: má za úkol prověřit připravenost a akceschopnost jednotek PO, posoudit dojezdové časy jednotek na místo události, spolupráci a činnost jednotek v místě události. O prověřovacím cvičení je informován jen minimální počet osob, aby se situace co nejvíce podobala reálné situaci.
  – Taktické cvičení: hlavní úkoly jsou totožné s Prověřovacím cvičením, rozdíl je, mimo jiné v tom, že o taktickém cvičení může (ale nemusí) být informován větší počet osob včetně velitelů a členů jednotek i široká veřejnost. Velitelé jednotek dbají, aby činnosti byly totožné s reálnou událostí. Taktické cvičení se mohou využít k prezentaci jednotek v rámci oslav obcí a sborů dobrovolných hasičů jako dynamické ukázky. Veřejnost tak má možnost vidět činnost hasičů při různých událostí.
  Toto je pouhé obecné shrnutí. Obě cvičení mají spoustu dalších náležitostí, od plánování přes schvalování a pravomoci jednotlivých funkcionářů, nutných povoleních až k samotným ohlašováním cvičení. Vše se řídí platnými předpisy, normami a nařízeními. Ohled je brán na bezpečnost osob a ochranu majetku.

   


 • POŽÁR – 30.10.2014 Zborovská ulice – nemocnice -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – POŽÁR – ELEKTROINSTALACE -=taktické cvičení=-

  30.10.2014 ul. Zborovská – elektroinstalace v pokoji nemocnice

  10:08 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky v „prvním stupni požárního poplachu“ dle požárního poplachového plánu Olomouckého kraje. Tedy pro: jednotky HZS ze stanic Hranice a Lipník nad Bečvou, jednotky SDH Hranice a Opatovice.

  Důvodem byl ohlášený požár v nemocničním pokoji, kde hořela elektroinstalace.
     Jednalo se o taktické cvičení jednotek požární ochrany a personálu Nemocnice Hranice.
  Námětem byl požár v jednom s pokojů na oddělení, kde se léčí dlouhodobě nemocní. Úkolem tohoto cvičení bylo prověřit koordinaci prací personálu a přijíždějících jednotek požární ochrany. Řízení evakuace pacientů, v tomto případě celkem tří pokojů, komunikaci a manipulaci s pacienty s omezenoupohyblivostí, zajištění a uzavření nezbytných uzávěrů energií, vytvoření hasebního proudu do třetího nadzemního podlaží. Provedení opatření k rychlé likvidaci požáru.
    Cvičení přihlíželi zástupci Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Přerov a vedení Nemocnice Hranice.

  Jednalo se o taktické cvičení! Po ukončení cvičení bylo provedeno vyhodnocení cvičení.

   

  Fotografie Jednotky SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz

   


 • POŽÁR – 13.10.2014 STŘÍTEŽ NAD LUDINOU -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – POŽÁR – SHROMAŽDIŠTĚ OSOB -=taktické cvičení=-

  13.10.2014 Střítež nad Ludinou – požár podkroví a střešní konstrukce ZŠ

  15:59 byl vyhlášen požární poplach pro naši jednotku SDH Hranice, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Střítež nad Ludinou a Jindřichov.

  Požár podkroví ve třetím patře a následné rozšíření požáru na střešní konstrukci budovy Základní školy ve Stříteži nad Ludinou.
     Na místo byli vyslány jednotky dle „Požárního poplachového plánu Olomouckého kraje“ a to jednotka Hasičského záchranného sboru požární stanice Hranice s jedním cisternovým vozem a výškovou technikou – automobilovým žebříkem, jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí Střítež nad Ludinou, Jindřichov a Hranice všechny jednotky s cisternovým vozem a dopravním automobilem.
     Při příjezdu první jednotky již byla většina žáků a personálu základní školy evakuováno. Pár osob zůstalo uvězněno v horním patře budovy a hasiči jej vyváděli za pomocí vyváděcích masek napojených na dýchací přístroje. Z budovy byly zachráněny dvě osoby a předány k ošetření.
     Hašení požáru bylo prováděno hadicovým vedením vytvořené po schodišti a hašení pomocí proudnice na automobilovém žebříku.

  Jednalo se o taktické cvičení! Po ukončení cvičení bylo provedeno vyhodnocení cvičení.

  Fotografie od člena Jednotky SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz

   


 • POŽÁR – 19.09.2014 RADÍKOV -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – POŽÁR – POLNÍ POROST -=taktické cvičení=-

  19.09.2014 Radíkov – požár pole

  15:59 byl vyhlášen požární poplach pro naši jednotku SDH Hranice, a další dobrovolné jednotky (drahotušského okrsku).

  Na poli na „horním konci“ obce nedaleko rodinného domu a hřiště vznikl požák polního porostu a suché trávy. K požáru byla vyslána jednotka HZS Olomouckého kraje požární stanice Hranice a zároveň byli požárním poplachem svolány jednotky sborů dobrovolných hasičů Radíkov a Hranice. Po příjezdu jednotky HZS Hranice bylo velitelem zásahu požádáno o posilové jednotky z okolních obcí pro vytvoření dálkové dopravy vody z požární nádrže.
     Jednotky okolních SDH vytvářely dálkovou dopravu vody z požární nádrže v obci – to prováděly postupným rozvíjením hadic a včleňováním přenosných motorových stříkaček. (Pro vysvětlení: voda je dopravována z jedné stříkačky do druhé stříkačky a z té do další . . . až k místu požáru, tam jsou vytvořeny proudy k hašení požáru.)
     Souběžně byla prováděna ochrana rodinného domu pomocí vodních proudů z cisternových automobilových stříkaček.

     Jednalo se o taktické cvičení! Po ukončení cvičení bylo provedeno vyhodnocení cvičení.

   


 • DOPRAVNÍ NEHODA – 04.12.2013 -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – DOPRAVNÍ NEHODA, -=taktické cvičení=-

  4.12.2013 Hranice -> Dopravní nehoda s únikem ropných látek do řeky Bečvy

  15:00 byl vyhlášen požární poplach pro naši jednotku SDH Hranice.

     Ve středu odpoledne proběhlo taktické cvičení jednotky HZS Ol.kraje ze stanice Hranice. Námětem bylo vybudování norné stěny na řece Bečvě. To hasiči cvičí i pro případ, že by se poblíž řeky Bečvy stala dopravní nehoda a nafta z havarovaných vozidel by znečistila vodní tok.
      Instalace norné stěny vyžaduje větší počet hasičů. Proto i členové jednotky SDH Hranice byli přizváni na pomoc. Spolupráce obou jednotek při vybudování norné stěny bylo dalším námětem, které toto cvičení mělo prověřit. 

   

  Fotografie od člena Jednotky SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz

   


 • OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST – 24.10.2013 Skalička, -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

  24.10.2013 Skalička, Evakuace a ochrana obyvatel

  15:25 byl vyhlášen požární poplach pro naši jednotku SDH Hranice a další jednotky v okolí obce Skalička.

    Hlavním námětem taktického cvičení bylo zajištění plošné evakuace a vybudování zázemí pro nouzové přežití.

    Jednalo se o taktické cvičení.

   


 • POŽÁR – 07.06.2013 Klokočí, -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – POŽÁR

  7.6.2013 klokočí

  16:33 byl vyhlášen požární poplach pro naši jednotku SDH Hranice a další jednotky v okolí.

    Hlavním námětem taktického cvičení byl požár v budově bývalého vepřína na severním konci obce.
    V budově se podle ohlášení nacházely dvě osoby, které bylo nutné najít a pomocí vyváděcích masek ze zakouřené budovy zachránit. Jednotky okolních SDH vytvářely dálkovou dopravu vody z požární nádrže v obci – to prováděly postupným rozvíjením hadic a včleňováním přenosných motorových stříkaček. (Pro vysvětlení: voda je dopravována z jedné stříkačky do druhé stříkačky a z té do další . . . až k místu požáru, tam jsou vytvořeny proudy k hašení požáru.) Během záchrany osob, které prováděla jednotka HZS Ol.kr. stanice Hranice spolu s jednotkou SDH Hranice došlo k simulovanému roztržení tlakové láhve. Dle uživatele objektu se tam nacházela ještě jedna. Tu hasiči záhy našli, vynesli z objektu a pomocí jednoduchého proudu ochlazovali. Tím zabránili její explozi.
    Po uhašení požáru, jak z cisteren tak i pomocí vody dopravované z požární nádrže, následovalo vyhodnocení celého cvičení.
    Předmětem cvičení bylo prověřit součinnost více jednotek SDH při vytváření dálkové dopravy vody a dalších činnostech souvisejících s hašením požáru, komunikace v místě události. Reakce na vzniklé situace v místě zásahu.

  Jednalo se o taktické cvičení.

   


 • POŽÁR – 14.09.2012 Hranice IV – Drahotuše, -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – POŽÁR

  14.9.2012 Hranice IV – Drahotuše

  16:53 byl vyhlášen požární poplach pro naši jednotku SDH Hranice a další jednotky v okolí.

    Požár odpadu v blízkosti Základní školy v Drahotuších a následné rozšíření požáru na budovu školy bylo hlavním námětem cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů.
    Předmětem cvičení bylo prověřit součinnost více jednotek SDH při vytváření dálkové dopravy vody a dalších činnostech souvisejících s hašením požáru, komunikace v místě události. Spolupráce s dalšími složkami IZS.

  Jednalo se o taktické cvičení.

   


 • POŽÁR – 15.06.2012 Hranice VIII – Středolesí, -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – POŽÁR

  15.6.2012 Hranice VIII. – Středolesí – požár uskladněného materiálu na volném prostranství

  16:00 byl vyhlášen požární poplach pro naši jednotku SDH Hranice a další jednotky v okolí.

  Taktické cvičení jednotek SDH pořádané při příležitosti oslav v obci Středolesí. Námětem cvičení byla spolupráce jednotek SDH při dálkové dopravě vody, komunikace u zásahu, hašení na volném prostranství.

  Jednalo se o taktické cvičení.