DOPRAVNÍ NEHODA – 22.9.2015 Mostní ulice (TC)

Požární poplach – DOPRAVNÍ NEHODA

22.09.2015 Mostní ulice – nehoda nákladního automobilu

08:37 byl vyhlášen požární poplach

Jednalo se o taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému.
Námětem byla dopravní nehoda s únikem ropné látky (nafty) do řeky Bečvy. Znečištění vodního toku byl důvod ke svolání krizového štábu a zásahu velkého počtu jednotek – zajištění místa nehody, výstavba norných stěn na řece Bečvě…odstraňování následku nehody.

 

Převzato z (fotografie HZS na odkazu): HZS Ol.k. – BEČVA 2015 – společné cvičení složek IZS

 

BEČVA 2015 – společné cvičení složek IZS

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Povodí Moravy s.p. krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace společně v úterý 22.9.2015 připravilo cvičení složek IZS při nehodě s únikem ropných látek a následné rozsáhlé kontaminaci vodního toku řeky Bečvy. Cvičení které zejména prověřilo při simulované situaci provádění záchranných a likvidačních prací složkami IZS a správcem povodí v případě dopravní nehody vozidla přepravujícího ropné produkty s následnou rozsáhlou kontaminací vodního toku řeky Bečvy na území tří obcí s rozšířenou působností.  

Cvičení navázalo na cvičení orgánů krizového řízení při koordinaci záchranných a likvidačních prací v úrovni Olomouckého kraje, ORP Přerov, ORP Hranice, ORP Lipník nad Bečvou. Pro cvičení orgánů krizového řízení , které se konalo v pondělí 21.9.2015

Vlivem nepozornosti řidiče došlo v časných ranních hodinách k dopravní nehodě soupravy tahače s lehkým topným olejem. Řidič sjel se soupravou ze silničního mostu na ulici Mostní ve městě Hranice a došlo k proražení pláště jednokomorové cisterny a následnému velkému úniku 37 000 litrů lehkého topného oleje do půdy a vodního toku řeky Bečvy. Uvnitř kamionu zůstali zaklíněni řidič a spolujezdec. Nehoda byla zpozorována až po cca 30 minutách od jejího vzniku. Uniklý topný olej vytekl do vodního toku řeky a v okolí cisterny vytvořil laguny, které se vsakovaly do louky a břehů kolem vodního toku. Komunikace se stala neprůjezdnou v rámci následných likvidačních prací a šetření nehody, tuto situaci včetně regulace silničního provozu zajistila Policie ČR.

Zdeněk Hošák – HZS Olomouckého kraje

 


Comments are closed.