POŽÁR – 07.06.2013 Klokočí, -=taktické cvičení=-

Požární poplach – POŽÁR

7.6.2013 klokočí

16:33 byl vyhlášen požární poplach pro naši jednotku SDH Hranice a další jednotky v okolí.

  Hlavním námětem taktického cvičení byl požár v budově bývalého vepřína na severním konci obce.
  V budově se podle ohlášení nacházely dvě osoby, které bylo nutné najít a pomocí vyváděcích masek ze zakouřené budovy zachránit. Jednotky okolních SDH vytvářely dálkovou dopravu vody z požární nádrže v obci – to prováděly postupným rozvíjením hadic a včleňováním přenosných motorových stříkaček. (Pro vysvětlení: voda je dopravována z jedné stříkačky do druhé stříkačky a z té do další . . . až k místu požáru, tam jsou vytvořeny proudy k hašení požáru.) Během záchrany osob, které prováděla jednotka HZS Ol.kr. stanice Hranice spolu s jednotkou SDH Hranice došlo k simulovanému roztržení tlakové láhve. Dle uživatele objektu se tam nacházela ještě jedna. Tu hasiči záhy našli, vynesli z objektu a pomocí jednoduchého proudu ochlazovali. Tím zabránili její explozi.
  Po uhašení požáru, jak z cisteren tak i pomocí vody dopravované z požární nádrže, následovalo vyhodnocení celého cvičení.
  Předmětem cvičení bylo prověřit součinnost více jednotek SDH při vytváření dálkové dopravy vody a dalších činnostech souvisejících s hašením požáru, komunikace v místě události. Reakce na vzniklé situace v místě zásahu.

Jednalo se o taktické cvičení.

 


Comments are closed.