POŽÁR – 19.09.2014 RADÍKOV -=taktické cvičení=-

Požární poplach – POŽÁR – POLNÍ POROST -=taktické cvičení=-

19.09.2014 Radíkov – požár pole

15:59 byl vyhlášen požární poplach pro naši jednotku SDH Hranice, a další dobrovolné jednotky (drahotušského okrsku).

Na poli na „horním konci“ obce nedaleko rodinného domu a hřiště vznikl požák polního porostu a suché trávy. K požáru byla vyslána jednotka HZS Olomouckého kraje požární stanice Hranice a zároveň byli požárním poplachem svolány jednotky sborů dobrovolných hasičů Radíkov a Hranice. Po příjezdu jednotky HZS Hranice bylo velitelem zásahu požádáno o posilové jednotky z okolních obcí pro vytvoření dálkové dopravy vody z požární nádrže.
   Jednotky okolních SDH vytvářely dálkovou dopravu vody z požární nádrže v obci – to prováděly postupným rozvíjením hadic a včleňováním přenosných motorových stříkaček. (Pro vysvětlení: voda je dopravována z jedné stříkačky do druhé stříkačky a z té do další . . . až k místu požáru, tam jsou vytvořeny proudy k hašení požáru.)
   Souběžně byla prováděna ochrana rodinného domu pomocí vodních proudů z cisternových automobilových stříkaček.

   Jednalo se o taktické cvičení! Po ukončení cvičení bylo provedeno vyhodnocení cvičení.

 


Comments are closed.