• Category Archives Pozvánky
 • Den otevřených dveří se odkládá

  Posted on by Mira Rabel

  Požární stanice se letos veřejnosti otevřou v listopadu

  Tradiční den otevřených dveří se pravidelně koná v pátek 13. na všech stanicích v Olomouckém kraji.

  Letos se měla tradiční a oblíbená akce původně uskutečnit v pátek 13. března. S ohledem na současnou situaci v České republice a v návaznosti na doporučení omezit akce s velkou koncentrací osob, jsme se rozhodli přesunout termín Dne požární bezpečnosti na pátek 13. listopadu 2020. Tématem zůstává Požárně bezpečnostní zařízení v soukromých a veřejných budovách. Budeme se tedy na vás na požárních stanicích těšit na podzim.

  por. Mgr. Lucie Balážová
  tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje
  T: 777 420 107 T: 950 770 039
  M: lucie.balazova@hzsol.cz M: mluvci@hzsol.cz • Blíží se „pátek 13“

  Posted on by Mira Rabel

  V měsící březnu bude „pátek 13“ – pro mnohé přisuzován jako nešťastný den.
  Česká asociace hasičských důstojníků (občanské sdružení, více info: http://www.cahd.cz/?page_id=14 ) vyhlásí pátek 13.3.2020 za „Den požární bezpečnosti“.
  V rámci HZS Olomouckého kraje proběhne preventivně výchovná akce „Pátek 13“.

  O přesné podobě akce budeme informovat. (Pravidlem bývají prohlídky požárních stanic pro skupiny i veřejnost.) • Den otevřených dveří

  Posted on by Mira Rabel

  Sbor dobrovolných hasičů Hranice se připojuje ke Dni otevřených dveří na požárních stanicích.
  Všechny zveme na prohlídku. Kromě požární zbrojnice si návštěvníci budou moct prohlédnout i nové vozidlo CAS 20 na podvozku Scania 4×4, které bylo zařazeno do výjezdu 6.9.2019. • POZVÁNKA:

  Posted on by Mira Rabel

  V pátek 13. dubna 2018 se otevřou požární stanice v Olomouckém kraji veřejnosti

  Pátek 13. patří již řadu let neodmyslitelně k hasičům a ke zlomení pověry nešťastného dne. Stalo se již tradicí, že se tento den otevřou některé požární stanice profesionálních hasičů v kraji veřejnosti. Ani letošní pátek 13. dubna 2018 nebude výjimkou.

  Česká asociace hasičských důstojníků ho vyhlásila Dnem požární bezpečnosti, jehož hlavním tématem pro letošní rok je „Vzděláváním k bezpečnosti“ s cílem veřejnosti předat informace o činnosti hasičů, a předání informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí. Snahou také bude poukázat na to, že občan, který má znalosti o tom, jak se chovat v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události, může přispět k záchraně života, zdraví nebo snížení materiálních škod.

  V Olomouckém kraji se veřejnosti otevřou některé stanice profesionálních hasičů. Pro malé i velké návštěvníky budou připraveny statické ukázky veškeré mobilní požární techniky, prezentace prostředků chemicko-technické služby a lezecké výstroje, děti si budou moci vyzkoušet zásahové obleky, zasoutěžit si v různých kvízech a doplňovačkách, ověřit si svoje znalosti v testech a na požární stanici v Olomouci a Konici čeká na děti dětská varianta soutěže TFA (soutěž o nejtvrdšího hasiče).

  Cílem akce je propagace požární ochrany formou preventivně výchovné činnosti a snaha přiblížit veřejnosti náročnou práci hasičů.

  Pátek 13. dubna 2018 na jednotlivých požárních stanicích v Olomouckém kraji:

  OLOMOUC
  – den otevřených dveří mezi 9. – 13. hodinou, prezentace techniky a stánek preventivně výchovné činnosti, dětská překážková dráha
  – organizované skupiny (třídy ZŠ, MŠ apod.) hlaste prosím účast por. Kláře Beranové, DiS. na telefon 950 770 341

  ŠTERNBERK
  – den otevřených dveří mezi 8. – 16. hodinou, prezentace nové techniky

  LITOVEL
  – den otevřených dveří mezi 8. – 12. hodinou, statická ukázka techniky s výkladem

  UNIČOV
  – den otevřených dveří mezi 8:30 – 13. hodinou, odpoledne průjezdnost ulic

  PŘEROV
  – den otevřených dveří mezi 9. – 15. hodinou, odpoledne průjezdnost ulic, prezentace prostředků chemicko-technické služby a lezecké výstroje, prezentace zásahových obleků a techniky, stánek preventivně výchovné činnosti

  HRANICE
  – den otevřených dveří mezi 9. – 15. hodinou, společně profesionální a dobrovolní hasiči, prezentace zásahových obleků a techniky, čtení hasičských pohádek, stánek preventivně výchovné činnosti, odpoledne průjezdnost ulic

  KOJETÍN
  – den otevřených dveří mezi 9. – 15. hodinou, , statické ukázky techniky, prezentace zásahových obleků, prezentace banerů “Detektory nebezpečných plynů a autonomní hlásiče požáru”, odpoledne průjezdnost ulic

  LIPNÍK NAD BEČVOU
  – den otevřených dveří mezi 9. – 15. hodinou, statické ukázky techniky, prezentace zásahových obleků, stánek preventivně výchovné činnosti, odpoledne průjezdnost ulic

  KONICE
  – den otevřených dveří mezi 8. – 13. hodinou, prezentace nové stanice, preventivně výchovná činnost, průjezdnost ulic, dětská překážková dráha

  ŠUMPERK
  – den otevřených dveří mezi 8. – 13. hodinou, statické ukázky techniky, průjezdnost ulic

  ZÁBŘEH
  – den otevřených dveří mezi 8. – 13. hodinou, statické ukázky techniky, průjezdnost ulic

  JESENÍK
  – den otevřených dveří mezi 8. – 15. hodinou, statické ukázky techniky, ukázka zásahových oděvů a dýchací techniky, stánek požární prevence a ochrany obyvatelstva, ukázka činnosti lezců

  Srdečně zveme k návštěvě všechny děti spolu s rodiči, prarodiči a kamarády, aby se přišli podívat, co všechno obnáší hasičská práce, jaké vybavení používají hasiči při zásazích a jakou technikou jezdí.

  Autor:

  por. Klára Beranová Dis.
  krajský koordinátor preventivně výchovné činnosti

  Kontakt pro média:

  por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
  mluvčí HZS Olomouckého kraje
  tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
  tel: 950 770 207
  mobil: 725 490 377


 • Den otevřených dveří

  Stejně jako v loňském roce se Sbor dobrovolných hasičů Hranice rozhodl připojit a podpořit „Den požární bezpečnosti“ a v pátek 13.10.2017 umožní prohlédnout si požární zbrojnici Jednotky SDH Hranice, kterou město Hranice postavilo pro zajištění akceschopnosti jednotky obce. Požární zbrojnice byla do užívání předána na konci roku 2015.

  V pátek 13.10.2017 od 8hodin – do 16hodin (podle zájmu a možností i déle) budou členové SDH Hranice připraveni všem zájemcům ukázat požární zbrojnici, technické prostředky a vybavení používané jednotkou SDH Hranice.

   

  Přidávám i pozvánku od kolegů z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje:

  V pátek 13. října se otevřou všechny požární stanice v kraji

  Pátek 13. patří již řadu let neodmyslitelně k hasičům a ke zlomení pověry nešťastného dne. Letos vyhlásila Česká asociace hasičských důstojníků Dnem požární bezpečnosti pátek 13. října. Hlavní témata Dne požární bezpečnosti pro letošní rok jsou „Bezpečné provozování komínů a tepelných spotřebičů“ • podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv • zařízení autonomní detekce a signalizace (detektory požáru) • zařízení pro detekci nebezpečným plynů (zejm. metan, oxid uhelnatý)

  Hasiči v Olomouckém kraji si pro širorokou veřejnost a děti připravili den otevřených dveří na všech požární stanicích. Bližší program na konkrétních stanicích najdete níže (bude postupně doplňováno):

  Stanice Přerov: 8 – 16 hodin

  • statická ukázka veškeré mobilní požární techniky s výkladem
  • prezentace prostředků chemicko technické služby a lezecké výstroje
  • prezentace zásahových obleků
  • stánek preventivně výchovné činnosti
  • čtení hasičských pohádek
  • v odpoledních hodinách proběhne kontrola průjezdnosti ulic města Přerova

  Stanice Hranice: 8 – 16 hodin

  • akce ve spolupráci s SDH Hranice
  • statická ukázka veškeré mobilní požární techniky s výkladem
  • prezentace zásahových obleků
  • stánek preventivně výchovné činnosti
  • čtení hasičských pohádek
  • v odpoledních hodinách proběhne kontrola průjezdnosti ulic města Hranice

  Stanice Lipník nad Bečvou: 8 – 16 hodin

  • akce ve spolupráci s SDH Lipník nad Bečvou
  • statická ukázka veškeré mobilní požární techniky s výkladem
  • prezentace prostředků speciální skupiny hasič – potápěč
  • prezentace zásahových obleků
  • stánek preventivně výchovné činnosti
  • čtení hasičských pohádek
  • v odpoledních hodinách proběhne kontrola průjezdnosti ulic města Lipníku nad Bečvou
  • město Lipník nad Bečvou využije tuto příležitost ke slavnostnímu předání nového dopravního automobilu pořízeného pro SDH.

  Stanice Kojetín: 8 – 16 hodin

  • statická ukázka veškeré mobilní požární techniky s výkladem
  • prezentace banerů detektory nebezpečných plynů a autonomní hlásiče požáru

  Stanice Jeseník: 8 – 15 hodin

  • prohlídka stanice a odborným výkladem k požární technice a činnosti sboru
  • ukázky činnosti hasičů – lezců
  • stánek preventivně výchovné činnosti
  • stánek požární prevence zaměřený na hlavní téma dne
  • čtení hasičských pohádek pro nejmenší návštěvníky

  Stanice Prostějov: 8 – 13 hodin

  • prohlídka stanice s odborným výkladem
  • ukázka techniky, výstroje a výzbroje hasičů
  • stánek preventivně výchovné činnosti a informace k bezpečnému provozu komínů,
  • v garáži možnost absolvovat malé TFA
  • stezka s plněním úkolů a následné vyhodnocení
  • čtení hasičských pohádek

  Stanice Litovel: 8 – 13 hodin

  • prohlídka stanice s odborným výkladem
  • ukázka techniky, výstroje a výzbroje hasičů
  • ve večerních hodinách kontrola průjezdnosti ulic

  Stanice Uničov: 8 – 13 hodin

  • prohlídka stanice s odborným výkladem
  • ukázka techniky, výstroje a výzbroje hasičů
  • v odpoledních hodinách kontrola průjezdnosti ulic

  Stanice Šternberk: 9 – 13 hodin

  • prohlídka stanice s odborným výkladem
  • ukázka techniky, výstroje a výzbroje hasičů

  Stanice Olomouc: 9 – 16 hodin

  • statická ukázka veškeré mobilní požární techniky s výkladem
  • prezentace prostředků chemicko technické služby a lezecké výstroje
  • prezentace zásahových obleků
  • stánek preventivně výchovné činnosti
  • čtení hasičských pohádek
  • dětská varianta soutěže TFA o nejtvrdšího hasiče
  • v odpoledních hodinách proběhne kontrola průjezdnosti ulic města Olomouce

   

   


 • Pozvánka: 90. LET OD ZALOŽENÍ SDH HRABŮVKA

  Sbor dobrovolných hasičů Hrabůvka a obec Hrabůvka zvou na oslavy 90.let od založení sboru.

  Program oslav zahájí již v pátek 22.9.2017 taktické cvičení jednotek SDH v okrsku Drahotuše ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje. Taktické cvičení bude probíhat v odpoledních hodinách (přibližně od 16-té hodiny) v obci Hrabůvka.

  Hlavní oslavy jsou připraveny na sobotu 23.9.2017

  • obcí Hrabůvka bude od 10:00 procházet slavnostní průvod, zakončený položením věnce u sochy sv. Floriána.
  • dále bude připraveno posezení a doprovodný program – přibližně 14:30 ukázka zásahu HZS u dopravní nehody automobilu, mimo jiné ukázka požárního sportu, prezenace MS Podsedek Milenov, další zábava pro dospělé i dětí.
  • 16:00 – 02:00 posezení s Partutovjankou, DISKOTÉKA