Odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

povinností každého člena jednotky SDH je být odborně způsobilý. To znamená, že podle funkce v jednotce je každý povinný se zůčastňovat odborných příprav. Pro velitele jednotek, velitele družstev a strojníky je odborná příprava organizována ve spolupráci s HZS – což jsou cyklické odborné přípravy s prodlužováním odborné způsobilosti k vykonávání funkce. Pro jednotlivé hasiče organizuje odborné přípravy velitel jednotky. Do těchto příprav lze zařadit různá školení organizována obcemi, školení a výcviky na stanicích či prakticky v terénu. Lze sem zařadit i různě pořádaná taktická cvičení a předvádění techniky.

Cyklika velitelů jednotek a velitelů družstev Jednotek Požární Ochrany

Ve dnech 25. a 26. 2. 2011 proběhla cyklika velitelů JPO na stanici v Přerově, které se zúčastnili i velitelé družstev i velitel jednotky SDH Hranice.
25.2. probíhala teoretická příprava – opakování nutných povinností a práv vyplívajících se zákonů, seznomování s vyhláškami, apod. Přednášejícími byli příslušníci HZS.
26.2. následovala praktická školení – čtyři témata byla probírána po skupinkách na jednotlivých pracovištích.
– práce s lanem, jištění a sebezáchrana hasičů
– zásah na nebezpečnou látku
– řízení a rozhodování v místě události
– pohyb v neznámém a zakouřeném prostředí, vyhledávání a záchrana osob
V rámci cyklické přípravy bylo i ověřování znalostí velitelů pomocí testu (vždy po pěti letech).

Odborné přípravy pořádané HZS Olomouckého kraje, územní odbor Přerov pro rok 2011

Termíny odborných příprav pro jednotky SDH se nacházejí na stránkách
Hasičského záchranného sboru Ol.kraje
Jednotlivé jednotky, kterých se dané odborné přípravy týkají nebo se do některých přihlašovaly si musí tyto termíny hlídat. Začátky jsou vždy v 8:00 (pokud není jinak upřesněno).

P2260005P2260007P2260008P2260010P2260011P2260013P2260014P2260015P2260016P2260023P2260025P2260031P2260033P2260034P2260035P2260036P2260037P2260038P2260039P2260042


Comments are closed.