• Category Archives Události 2016
 • POŽÁR – 23.5.2016 Struhlovsko

  Požární poplach – POŽÁR – SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

  23.05.2016 Struhlovsko – požár kabinetu základní školy

  10:15 byl vyhlášen požární poplach podle Požárního poplachového plánu Olomouckého kraje.

  Na operační středisko byl nahlášen požár dílenského stroje v budově základní školy Struhlovsko.

  Kvůli silnému zakouření se několika dětem a několika zaměstnancům nepodařilo opustit budovu školy. Záchranu uvězněných osob prováděli hasiči pomocí vyváděcích masek připojených k dýchacím přístrojům. Souběžně se záchranou osob, další skupiny hasičů prováděli hašení požáru a prohledávání tříd, zda se tam nenacházejí další osoby. Při události zasahovali tyto jednotky: Hasičský záchranný sbor požární stanice Hranice a stanice Lipník nad Bečvou, Jednotky sborů dobrovolných hasičů Hranice a Opatovice.

  Jednalo se o „prověřovací cvičení“ jednotek požární ochrany.

  Základní vlastnosti:
  – Prověřovací cvičení: má za úkol prověřit připravenost a akceschopnost jednotek PO, posoudit dojezdové časy jednotek na místo události, spolupráci a činnost jednotek v místě události. O prověřovacím cvičení je informován jen minimální počet osob, aby se situace co nejvíce podobala reálné situaci.
  – Taktické cvičení: hlavní úkoly jsou totožné s Prověřovacím cvičením, rozdíl je, mimo jiné v tom, že o taktickém cvičení může (ale nemusí) být informován větší počet osob včetně velitelů a členů jednotek i široká veřejnost. Velitelé jednotek dbají, aby činnosti byly totožné s reálnou událostí. Taktické cvičení se mohou využít k prezentaci jednotek v rámci oslav obcí a sborů dobrovolných hasičů jako dynamické ukázky. Veřejnost tak má možnost vidět činnost hasičů při různých událostí.
  Toto je pouhé obecné shrnutí. Obě cvičení mají spoustu dalších náležitostí, od plánování přes schvalování a pravomoci jednotlivých funkcionářů, nutných povoleních až k samotným ohlašováním cvičení. Vše se řídí platnými předpisy, normami a nařízeními. Ohled je brán na bezpečnost osob a ochranu majetku.

   


 • POŽÁR – 02.05.2016 POLOM

  Požární poplach – POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

  02.05.2016 Polom – požár pneumatiky kamionu

  05:57 byl vyhlášen požární poplach pro jednotku HZS z hasičské stanice Hranice a jednotku SDH Hranice.

  Naše jednotka byla vyslána k požáru pneumatiky kamionu. Kamion směřoval po silnici do Nového Jičína.

  Fotografie od člena Jednotky SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz

   


 • POŽÁR – 10.4.2016 MILOTICE NAD BEČVOU

  Požární poplach – POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY

  10.04.2016 Milotice nad Bečvou – požár bytu v prvním patře

  00:41 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS z hasičských stanic: Hranice a Valašské Mezříčí a jednotky SDH: Milotice nad Bečvou, Hranice a Hustopeče nad Bečvou.

  Převzato z (video a fotografie HZS): HZS Olomouckého kraje – Rozsáhlý požár statku a přístaveb v Miloticích nad Bečvou – Přerovko

  Rozsáhlý požár statku a přístaveb v Miloticích nad Bečvou – Přerovko

  Sedm jednotek hasičů několik hodin likvidovalo rozsáhlý požár statku a přístaveb v Miloticích nad Bečvou. Informaci o požáru převzala linka tísňové pomoci v neděli 10.4.2016, krátce před jednou hodinou ranní. Volající nejprve slyšel praskání a poté zpozoroval zahoření větší části střechny přístaveb u komplexu spojených budov. 

   

  Operační středisko hasičů Olomouckého kraje k místu postupně vyslalo jednotky z řad profesionálů jmenovitě Hranice, Přerov a mezikrajskou výpomoc jednotky Valašké Meziříčí kraje Zlínského. Z řad dobrovolníků k události postupně vyjely jednotky Milotice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Hranice a Opatovice. V době příjezdu prvních jednotek nebezpečné plameny již také pohlcovaly střechu bytové části celé komplexu. Plameny prostoupily i obydlím majitelů, neúprosně zachvátily několik přístaveb s uskladněnou technikou, topného dřeva a balíků sena. Hasiči postupně prováděli rozebírání plechových krytin a v těžce přístupném terénu se dostávali k velkému mnoštví ohnisek na ploše zhruba 20 x 8 metrů.

  Největší problémy a stále prohořívání způsobovalo požárem zasažené větší množství uskladněného palivového dřeva. Po zvážení situace byla na místo povolána soukromá manipulační technika přesněji“traktorbabr” a ten vypomohl po odkrytí celé kovové konstrukce s rozvozem požárem zasaženého dřeva k následnému dohašení. Jednotkyna místě zůstaly až do rozednění, postupně dohašovaly již drobná ohniska, střešní prostory nad obydlím překontrovaly pomocí termokamery. Během zásahu hasiči využili k odvětrání a ohlazení zakouřených prostor přetlakové ventilace. Vše se naštěstí obešlo bez zranění osob, všichni obyvatelé se včas dostali do bezpečí.

  Po celou dobu zásahu navíc nepříjemně a vytrvale pršelo a okolí požářiště se stalo velmi nebezpečné pro všechny zasahující hasiče. Po dohodě majitelů s velitelem zásahu a řídícím důstojníkem na místě bude zajištěno i následné zaplachtování vyhořelé části střechy nad bydlením majitelů.Požár dle prvotních odhadů způsobil škodu v částce 2 mil.korun. Prozatím nebyla určena přesná příčina vzniku požáru, vyšetřování probíhá i nyní ve spolupráci s Policii ČR. 

  Zdeněk Hošák 
  Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

  email: zdenek.hosak@hzsol.cz 
  tel : +420 950 770 039 ( linka tiskový mluvčí ) 
  tel : +420 950 770 246 ( kancelář ) 
  mobil: +420 721 810 541 
  web : www.hzsol.cz 

   

  Odkazy do noveho okna

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Bečvou

  P_NB_Statek a přístavby Milotice nad Beč… 

  Detailní náhled

   

  Fotografie od člena Jednotky SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz

   


 • POŽÁR – 03.04.2016 Hranice IX – Uhřinov

  Požární poplach – POŽÁR – LESNÍ POROST

  03.04.2016 Hranice IX – Uhřinov – požár kořenů v lese

  14:34 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS z hasičských stanic: Hranice a Lipník nad Bečvou a jednotky SDH: Hranice a Uhřinov.

  Naše jednotka byla vyslána k požáru kořenů několika stromů v lese nedaleko Uhřinova.

   


 • POŽÁR – 23.3.2016 Zborovská ulice

  Požární poplach – POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY

  23.03.2016 Zborovská ulice – požár bytu v prvním patře

  11:06 byl vyhlášen požární poplach pro jednotky HZS z hasičských stanic: Hranice a Lipník nad Bečvou a jednotky SDH: Hranice a Opatovice.

  Převzato z (video a fotografie HZS): HZS Olomouckého kraje – Likvidace požáru bytu v Hranicích na Přerovsku.

  Likvidace požáru bytu v Hranicích na Přerovsku.

  Čtyři jednotky hasičů se ve středu 23.3.2016 podílely na likvidaci požáru bytové jednotky v ulici Zborovská v Hranicích. Oznámení o hustém černém kouři a předchozí ohlušující ráně, podobné explozi, převzala linka tísňové pomoci hasičů krátce po jedenácté hodině dopolední.  

   

  Operační středisko k události ihned vyslalo osádky dvou cisternových vozidel požární stanice Hranice, za následného posílení profesionální jednotkou hasičů Lipník nad Bečvou a z řad dobrovolných hasičů Hranice a Opatovice.

  Hasiči provedeným průzkumem v bytě vyloučili přítomnosti osob uvnitř. Požár velmi rychle lokalizovali i likvidovali. Došlo ke vznícení zapomenutých potravin na plotně, navíc s příznaky předchozí  menší exploze. Hasiči poté prostory odvětrali a požářiště předali majitelce, vše se obešlo bez zranění. Výše škody po požáru prozatím nebyla stanovena.

  Zdeněk Hošák 
  Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

  email: zdenek.hosak@hzsol.cz 
  tel : +420 950 770 039 ( linka tiskový mluvčí ) 
  tel : +420 950 770 246 ( kancelář ) 
  mobil: +420 721 810 541 
  web : www.hzsol.cz 

   Odkazy do noveho okna

  Požár bytové jednotky Hranice

  Požár bytové jednotky Hranice 

  Detailní náhled

  Požár bytové jednotky Hranice

  Požár bytové jednotky Hranice 

  Detailní náhled

  Požár bytové jednotky Hranice

  Požár bytové jednotky Hranice 

  Detailní náhled

  Požár bytové jednotky Hranice

  Požár bytové jednotky Hranice 

  Detailní náhled

  Požár bytové jednotky Hranice

  Požár bytové jednotky Hranice 

  Detailní náhled

  Požár bytové jednotky Hranice

  Požár bytové jednotky Hranice 

  Detailní náhled

   
   


 • POŽÁR – 16.3.2016 D1 – 296km směr Olomouc

  Požární poplach – POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

  16.03.2016 D1 296km směr Olomouc – požár osobního vozidla,

  05:44 byl vyhlášen požární poplach pro jednotku HZS z hasičské stanice Hranice a naší jednotku SDH Hranice.

  Naše jednotka byla vyslána na pomoc jednotce HZS ze stanice Hranice s likvidaci požáru osobního vozidla na dálnici.

  Zdroj: http://hranicky.denik.cz/nehody/mlady-muz-zemrel-na-d1-kdyz-jej-srazil-nakladak-20160307.html

   


 • DOPRAVNÍ NEHODA – 6.3.2016 D1 – 304km směr Olomouc

  Požární poplach – DOPRAVNÍ NEHODA – ÚKLID VOZOVKY

  06.03.2016 D1 304km směr Olomouc – osoba sražená kamionem,

  23:36 byl vyhlášen požární poplach pro jednotku HZS z hasičské stanice Hranice a naší jednotku SDH Hranice.

  Převzato z: Hranický deník – Mladý muž zemřel na D1, když jej srazil náklaďák

  Tragická nehoda se stala na D1 v neděli kolem jedenácté hodiny v noci. 

  „Pětadvacetiletý chodec byl odhozen na silnici a svým zraněním na místě podlehl,“ sdělila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

  Pětatřicetiletý řidič nákladního auta jel po dálnici D1 ze směru od Ostravy na Olomouc.

  Při jízdě v pravém jízdním pruhu podle policie zahlédl pohybujícího se chodce ve vozovce, ale střet již nedokázal odvrátit.

  „U zemřelého byla nařízena soudní pitva,“ uvedla mluvčí policie. s tím, že policisté okolnosti smrti mladíka dále vyšetřují.
  Zdroj: http://hranicky.denik.cz/nehody/mlady-muz-zemrel-na-d1-kdyz-jej-srazil-nakladak-20160307.html

   


 • TECHNICKÁ POMOC – 09.02.2016 Nádražní ulice – nádraží

  Požární poplach – TECHNICKÁ POMOC – SPOLUPRACE SE SLOŽKAMI IZS

  09.02.2016 Nádražní ulice – asistence policii na nádraží,

  17:27 byl vyhlášen požární poplach pro jednotku HZS z hasičské stanice Hranice a naší jednotku SDH Hranice.

  Jednotky si vyžádala Policie ČR na vlakové nádraží. Policie dostala oznámení o možnosti výskytu nástražného výbušného zařízení v jednom z vlaků. Vlak byl okamžitě evakuován, vlaková souprava odsunutá na konec nástupiště a celé nástupiště i s okolními kolejemi uzavřeny. Provoz na nádraží probíhal v omezeném provizorním režimu.

  Jednotky vyčkávaly v pohotovosti po celou dobu prohledávání vlakové soupravy policejním psem.

   


 • DOPRAVNÍ NEHODA – 25.1.2016 D1 – 302km směr Olomouc

  Požární poplach – DOPRAVNÍ NEHODA – UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE

  25.01.2016 D1 302km směr Olomouc – osobní automobil a kamion,

  07:59 byl vyhlášen požární poplach pro jednotku HZS z hasičské stanice Hranice a naší jednotku SDH Hranice.

  Na dálnici D1 ve směru od Ostravy do Olomouce havaroval kamion a osobní vozidlo.
  Popis události: Dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu na 302. km dálnice D1 ve směru na Olomouc. V době příjezdu JSDH Hranice byli již řidiči obou havarovaných vozidel v péči zdravotnické záchranné služby. Členové JSDH Hranice se podíleli na odstraňování uniklých provozních kapalin sorbentem a prvotním vytyčení místa nehody výstražnými kužely do příjezdu Policie ČR.

  Fotografie od člena Jednotky SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz

   


 • POŽÁR – 23.1.2016 Bělotínská ul.

  Požární poplach – POŽÁR – PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

  23.01.2016 Bělotínská ulice – požár materiálu v objektu Cementáry,

  08:21 byl vyhlášen požární poplach, dle požárního poplachového plánu Olomouckého kraje: pro jednotky HZS z hasičských stanic Hranice a Lipník nad Bečvou, naší jednotku SDH Hranice a jednotku SDH Opatovice.

  Na tísňovou linku byl ohlášen požár materiálu v areálu Cementárny Hranice.
  Pracovníci požár uhasili ještě před příjezdem první hasičské jednotky. Hasiči provedli dohašení a kontrolu termokamerou. Příčina požáru je v šetření.