• Category Archives Pozvánky
 • Den otevřených dveří se odkládá

  Posted on by Mira Rabel

  Požární stanice se letos veřejnosti otevřou v listopadu

  Tradiční den otevřených dveří se pravidelně koná v pátek 13. na všech stanicích v Olomouckém kraji.

  Letos se měla tradiční a oblíbená akce původně uskutečnit v pátek 13. března. S ohledem na současnou situaci v České republice a v návaznosti na doporučení omezit akce s velkou koncentrací osob, jsme se rozhodli přesunout termín Dne požární bezpečnosti na pátek 13. listopadu 2020. Tématem zůstává Požárně bezpečnostní zařízení v soukromých a veřejných budovách. Budeme se tedy na vás na požárních stanicích těšit na podzim.

  por. Mgr. Lucie Balážová
  tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje
  T: 777 420 107 T: 950 770 039
  M: lucie.balazova@hzsol.cz M: mluvci@hzsol.cz • Blíží se „pátek 13“

  Posted on by Mira Rabel

  V měsící březnu bude „pátek 13“ – pro mnohé přisuzován jako nešťastný den.
  Česká asociace hasičských důstojníků (občanské sdružení, více info: http://www.cahd.cz/?page_id=14 ) vyhlásí pátek 13.3.2020 za „Den požární bezpečnosti“.
  V rámci HZS Olomouckého kraje proběhne preventivně výchovná akce „Pátek 13“.

  O přesné podobě akce budeme informovat. (Pravidlem bývají prohlídky požárních stanic pro skupiny i veřejnost.) • Den otevřených dveří

  Sbor dobrovolných hasičů Hranice se připojuje ke Dni otevřených dveří na požárních stanicích.
  Všechny zveme na prohlídku. Kromě požární zbrojnice si návštěvníci budou moct prohlédnout i nové vozidlo CAS 20 na podvozku Scania 4×4, které bylo zařazeno do výjezdu 6.9.2019. • POZVÁNKA:

  V pátek 13. dubna 2018 se otevřou požární stanice v Olomouckém kraji veřejnosti

  Pátek 13. patří již řadu let neodmyslitelně k hasičům a ke zlomení pověry nešťastného dne. Stalo se již tradicí, že se tento den otevřou některé požární stanice profesionálních hasičů v kraji veřejnosti. Ani letošní pátek 13. dubna 2018 nebude výjimkou.

  Česká asociace hasičských důstojníků ho vyhlásila Dnem požární bezpečnosti, jehož hlavním tématem pro letošní rok je „Vzděláváním k bezpečnosti“ s cílem veřejnosti předat informace o činnosti hasičů, a předání informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí. Snahou také bude poukázat na to, že občan, který má znalosti o tom, jak se chovat v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události, může přispět k záchraně života, zdraví nebo snížení materiálních škod.

  V Olomouckém kraji se veřejnosti otevřou některé stanice profesionálních hasičů. Pro malé i velké návštěvníky budou připraveny statické ukázky veškeré mobilní požární techniky, prezentace prostředků chemicko-technické služby a lezecké výstroje, děti si budou moci vyzkoušet zásahové obleky, zasoutěžit si v různých kvízech a doplňovačkách, ověřit si svoje znalosti v testech a na požární stanici v Olomouci a Konici čeká na děti dětská varianta soutěže TFA (soutěž o nejtvrdšího hasiče).

  Cílem akce je propagace požární ochrany formou preventivně výchovné činnosti a snaha přiblížit veřejnosti náročnou práci hasičů.

  Pátek 13. dubna 2018 na jednotlivých požárních stanicích v Olomouckém kraji:

  OLOMOUC
  – den otevřených dveří mezi 9. – 13. hodinou, prezentace techniky a stánek preventivně výchovné činnosti, dětská překážková dráha
  – organizované skupiny (třídy ZŠ, MŠ apod.) hlaste prosím účast por. Kláře Beranové, DiS. na telefon 950 770 341

  ŠTERNBERK
  – den otevřených dveří mezi 8. – 16. hodinou, prezentace nové techniky

  LITOVEL
  – den otevřených dveří mezi 8. – 12. hodinou, statická ukázka techniky s výkladem

  UNIČOV
  – den otevřených dveří mezi 8:30 – 13. hodinou, odpoledne průjezdnost ulic

  PŘEROV
  – den otevřených dveří mezi 9. – 15. hodinou, odpoledne průjezdnost ulic, prezentace prostředků chemicko-technické služby a lezecké výstroje, prezentace zásahových obleků a techniky, stánek preventivně výchovné činnosti

  HRANICE
  – den otevřených dveří mezi 9. – 15. hodinou, společně profesionální a dobrovolní hasiči, prezentace zásahových obleků a techniky, čtení hasičských pohádek, stánek preventivně výchovné činnosti, odpoledne průjezdnost ulic

  KOJETÍN
  – den otevřených dveří mezi 9. – 15. hodinou, , statické ukázky techniky, prezentace zásahových obleků, prezentace banerů “Detektory nebezpečných plynů a autonomní hlásiče požáru”, odpoledne průjezdnost ulic

  LIPNÍK NAD BEČVOU
  – den otevřených dveří mezi 9. – 15. hodinou, statické ukázky techniky, prezentace zásahových obleků, stánek preventivně výchovné činnosti, odpoledne průjezdnost ulic

  KONICE
  – den otevřených dveří mezi 8. – 13. hodinou, prezentace nové stanice, preventivně výchovná činnost, průjezdnost ulic, dětská překážková dráha

  ŠUMPERK
  – den otevřených dveří mezi 8. – 13. hodinou, statické ukázky techniky, průjezdnost ulic

  ZÁBŘEH
  – den otevřených dveří mezi 8. – 13. hodinou, statické ukázky techniky, průjezdnost ulic

  JESENÍK
  – den otevřených dveří mezi 8. – 15. hodinou, statické ukázky techniky, ukázka zásahových oděvů a dýchací techniky, stánek požární prevence a ochrany obyvatelstva, ukázka činnosti lezců

  Srdečně zveme k návštěvě všechny děti spolu s rodiči, prarodiči a kamarády, aby se přišli podívat, co všechno obnáší hasičská práce, jaké vybavení používají hasiči při zásazích a jakou technikou jezdí.

  Autor:

  por. Klára Beranová Dis.
  krajský koordinátor preventivně výchovné činnosti

  Kontakt pro média:

  por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
  mluvčí HZS Olomouckého kraje
  tel: 950 770 039 (linka tiskový mluvčí)
  tel: 950 770 207
  mobil: 725 490 377


 • Den otevřených dveří

  Stejně jako v loňském roce se Sbor dobrovolných hasičů Hranice rozhodl připojit a podpořit „Den požární bezpečnosti“ a v pátek 13.10.2017 umožní prohlédnout si požární zbrojnici Jednotky SDH Hranice, kterou město Hranice postavilo pro zajištění akceschopnosti jednotky obce. Požární zbrojnice byla do užívání předána na konci roku 2015.

  V pátek 13.10.2017 od 8hodin – do 16hodin (podle zájmu a možností i déle) budou členové SDH Hranice připraveni všem zájemcům ukázat požární zbrojnici, technické prostředky a vybavení používané jednotkou SDH Hranice.

   

  Přidávám i pozvánku od kolegů z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje:

  V pátek 13. října se otevřou všechny požární stanice v kraji

  Pátek 13. patří již řadu let neodmyslitelně k hasičům a ke zlomení pověry nešťastného dne. Letos vyhlásila Česká asociace hasičských důstojníků Dnem požární bezpečnosti pátek 13. října. Hlavní témata Dne požární bezpečnosti pro letošní rok jsou „Bezpečné provozování komínů a tepelných spotřebičů“ • podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv • zařízení autonomní detekce a signalizace (detektory požáru) • zařízení pro detekci nebezpečným plynů (zejm. metan, oxid uhelnatý)

  Hasiči v Olomouckém kraji si pro širorokou veřejnost a děti připravili den otevřených dveří na všech požární stanicích. Bližší program na konkrétních stanicích najdete níže (bude postupně doplňováno):

  Stanice Přerov: 8 – 16 hodin

  • statická ukázka veškeré mobilní požární techniky s výkladem
  • prezentace prostředků chemicko technické služby a lezecké výstroje
  • prezentace zásahových obleků
  • stánek preventivně výchovné činnosti
  • čtení hasičských pohádek
  • v odpoledních hodinách proběhne kontrola průjezdnosti ulic města Přerova

  Stanice Hranice: 8 – 16 hodin

  • akce ve spolupráci s SDH Hranice
  • statická ukázka veškeré mobilní požární techniky s výkladem
  • prezentace zásahových obleků
  • stánek preventivně výchovné činnosti
  • čtení hasičských pohádek
  • v odpoledních hodinách proběhne kontrola průjezdnosti ulic města Hranice

  Stanice Lipník nad Bečvou: 8 – 16 hodin

  • akce ve spolupráci s SDH Lipník nad Bečvou
  • statická ukázka veškeré mobilní požární techniky s výkladem
  • prezentace prostředků speciální skupiny hasič – potápěč
  • prezentace zásahových obleků
  • stánek preventivně výchovné činnosti
  • čtení hasičských pohádek
  • v odpoledních hodinách proběhne kontrola průjezdnosti ulic města Lipníku nad Bečvou
  • město Lipník nad Bečvou využije tuto příležitost ke slavnostnímu předání nového dopravního automobilu pořízeného pro SDH.

  Stanice Kojetín: 8 – 16 hodin

  • statická ukázka veškeré mobilní požární techniky s výkladem
  • prezentace banerů detektory nebezpečných plynů a autonomní hlásiče požáru

  Stanice Jeseník: 8 – 15 hodin

  • prohlídka stanice a odborným výkladem k požární technice a činnosti sboru
  • ukázky činnosti hasičů – lezců
  • stánek preventivně výchovné činnosti
  • stánek požární prevence zaměřený na hlavní téma dne
  • čtení hasičských pohádek pro nejmenší návštěvníky

  Stanice Prostějov: 8 – 13 hodin

  • prohlídka stanice s odborným výkladem
  • ukázka techniky, výstroje a výzbroje hasičů
  • stánek preventivně výchovné činnosti a informace k bezpečnému provozu komínů,
  • v garáži možnost absolvovat malé TFA
  • stezka s plněním úkolů a následné vyhodnocení
  • čtení hasičských pohádek

  Stanice Litovel: 8 – 13 hodin

  • prohlídka stanice s odborným výkladem
  • ukázka techniky, výstroje a výzbroje hasičů
  • ve večerních hodinách kontrola průjezdnosti ulic

  Stanice Uničov: 8 – 13 hodin

  • prohlídka stanice s odborným výkladem
  • ukázka techniky, výstroje a výzbroje hasičů
  • v odpoledních hodinách kontrola průjezdnosti ulic

  Stanice Šternberk: 9 – 13 hodin

  • prohlídka stanice s odborným výkladem
  • ukázka techniky, výstroje a výzbroje hasičů

  Stanice Olomouc: 9 – 16 hodin

  • statická ukázka veškeré mobilní požární techniky s výkladem
  • prezentace prostředků chemicko technické služby a lezecké výstroje
  • prezentace zásahových obleků
  • stánek preventivně výchovné činnosti
  • čtení hasičských pohádek
  • dětská varianta soutěže TFA o nejtvrdšího hasiče
  • v odpoledních hodinách proběhne kontrola průjezdnosti ulic města Olomouce

   

   


 • Pozvánka: 90. LET OD ZALOŽENÍ SDH HRABŮVKA

  Sbor dobrovolných hasičů Hrabůvka a obec Hrabůvka zvou na oslavy 90.let od založení sboru.

  Program oslav zahájí již v pátek 22.9.2017 taktické cvičení jednotek SDH v okrsku Drahotuše ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje. Taktické cvičení bude probíhat v odpoledních hodinách (přibližně od 16-té hodiny) v obci Hrabůvka.

  Hlavní oslavy jsou připraveny na sobotu 23.9.2017

  • obcí Hrabůvka bude od 10:00 procházet slavnostní průvod, zakončený položením věnce u sochy sv. Floriána.
  • dále bude připraveno posezení a doprovodný program – přibližně 14:30 ukázka zásahu HZS u dopravní nehody automobilu, mimo jiné ukázka požárního sportu, prezenace MS Podsedek Milenov, další zábava pro dospělé i dětí.
  • 16:00 – 02:00 posezení s Partutovjankou, DISKOTÉKA