• Category Archives Aktualitky
 • Odborná příprava (výcvik) členů jednotky SDH Hranice

  30.1.2011 – proběhne odborná příprava (výcvik) členů Jednotky SDH Hranice.

  Tentokrát netradičně proběhne odborná příprava členů jednotky požární ochrany Sboru Dobrovolných Hasičů Hranice v neděli. Velitel jednotky zvolil tento den v závislosti na možnostech uspořádat netradiční praktický výcvik. Rád by, aby výcvik byl pro členy jednotky atraktivní a přínosný – jak po teoretické ale hlavně po praktické stránce.

  Tématem bude záchrana osoby ze zakouřeného prostředí.

  Čas a místo srazu budou upřesněny členům jednotky velitelem. Další informace se dozví v den konání přípravy.


 • Likvidace úniku ropných látek do vodní plochy v Hranicích

  Dne 7.11.2010 od dopoledních hodin se podél potoku Velička pohybovali hasiči. Příčinou byly ropné látky, které v potoce plavaly.

  Členové jednotky HZS ze stanice Hranice postavili nornou stěnu v úrovni ulice Čechová a dále hledali zdroj znečištění potoku. Velitel zásahu povolal i vozidlo chemické služby ze stanice Přerov.

  Ropné látky pocházeli z areálu bývalého zemědělského družstva ve Velké. Do potoka byli splaveny přes kanalizaci. Příčinou úniku byla prasklá hadice při přečerpávání ropných látek v družstvě – uniklo přibližně 40litrů.

  Více se můžete dočíst a prohlédnout fotografie na níže uvedených stránkách:
  Likvidace úniku ropných látek do vodní plochy v Hranicích – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
  Do Veličky se vylilo 40 litrů nafty


 • Silvestrovská noc

  V noci, kdy lidé oslavovali příchod roku 2011 byli v Hranicích ohlášeny dvě události:

  • 00:25 POŽÁR-POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ;Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Tř. 1. máje, Požár kontejneru u Alberta. Jednotka ze stanice v Hranicích byla povolána k likvidaci požáru plechového velkokapacitního kontejnéru. Beze škody.
  • 01:02 POŽÁR-POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ;Přerov, Hranice,
   Hranice I-Město, Struhlovsko, kontejner, poblíž vozidlo
   Jednotka ze stanice Hranice vyjížděla k likvidaci požáru
   plechového kontejnéru, beze škody.

  Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje


 • Zkouška sirén

  Ve středu 3.11. proběhla na celém území ČR zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 (12:10 pro Olomoucký kraj) se stejně jako každou první středu v měsíci rozezněly sirény, které vysílali zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén byli občané vyrozuměni také hlasově.

  Více o signálech, které se používají v systému varování a vyrozumění se můžete dočíst na stránkách Hasičského Záchranného Sboru Olomouckého kraje: www.hzsol.cz a to v sekci: PRO OBČANY – VAROVÁNÍ


 • Výcvik členů jednotky SDH Hranice

  dne 23.10.2010 bude probíhat výcvik pro členy jednotky SDH Hranice.

  Na tomto výcviku si členové jednotky budou opakovat a procvičovat taktické postupy, práci s technickými prostředky a budou se seznamovat s novinkami. Tento výcvik je v rámci povinné odborné přípravy, kterou musí člen jednotky absolvovat.


 • POŽÁR – 24.9.2010 Hranice VII – Slavíč -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – POŽÁR

  24.9.2010 Požár stroje na balení slámy a slámy na poli nedaleko obce Slavíč

  16:32 Byl vyhlášen požární poplach pro jednotky SDH Slavíč, Hranice, Velká, Drahotuše, Milenov, Klokočí, Středolesí, Uhřinov a Radíkov. Důvodem ke svolání jednotek byl požár stroje na lisování balíků slámy, který se rozšířil i na slámu na poli. Hrozilo rozšíření požáru na přilehlé obytné domy.

  Vzhledem k charakteru požáru bylo rozhodnuto o vytvoření dálkové dopravy vody z řeky Bečvy k uhašení požáru slámy na poli. Hašení požáru stroje bylo zahájeno z naší cisterny. Jednotky ostatních SDH po přijetí se zařazovali do dálkové dopravy vody ->Zjednodušeně: první přenosná stříkačka saje vodu z řeky Bečvy a natahuje hadice, další přenosná stříkačka se sacím otvorem připojí na tyto hadice a roztahuje další hadicové vedení – na to se připojí další přenosná stříkačka . . . až se hadicové vedení dostane k požáru. Voda je stručně řečeno tlačena ze stroje do stroje – to zaručuje aby na konci vedení byl dostatečný tlak potřebný k uhašení požáru.

  Jednalo se o taktické cvičení jednotek Drahotušského okrsku. To bylo uspořádáno v obci Slavíč i při příležitosti oslav výročí založení SDH Slavíč.

  Více také:

  Hranický deník: Domky ve Slavíči byly v ohrožení. -Hasiči oslavovali.


 • Evropský den bez aut a Barevný den uzavřou část Masarykova náměstí

  Město Hranice připravuje na pátek 17.září 5.ročník Evropského dne bez aut a akci „ Barevný den“. Obě akce budou probíhat na Masarykově náměstí, proto zároveň upozorňujeme řidiče na částečnou uzavírku centra města:

  • v pátek 17.září 2010 od 8 do 16 hodin uzavřena část Masarykova náměstí pro automobilový provoz. Provoz na části místní komunikace Masarykovo náměstí od ulice Svatoplukova, mezi Komerční bankou a budovou Staré radnice, k ulici Radniční, bude zachován.

  Součástí programu mimo her a naučných soutěží bude i statická ukázka hasičské techniky. Návštěvníci si tak budou moci prohlídnout současnou techniku a vybavení hasičů.


 • Výzva HZS Olomouckého kraje

  Výzva HZS Olomouckého kraje
  11.8.2010

  Na základě požadavků z povodněmi postižených oblastí Libereckého a Ústeckého kraje dochází v současné době k přemisťování vysoušečů ze zásob jednotlivých složek HZS ČR do těchto oblastí.

  Žádáme touto cestou občany Olomouckého kraje, kteří mají zapůjčené vysoušeče Hasičského záchranného sboru ČR po květnových povodních a již je nepotřebují, aby je co nejdříve vrátili na místa, kde jim byly zapůjčeny.