Zkouška sirén

Ve středu 3.11. proběhla na celém území ČR zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 (12:10 pro Olomoucký kraj) se stejně jako každou první středu v měsíci rozezněly sirény, které vysílali zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén byli občané vyrozuměni také hlasově.

Více o signálech, které se používají v systému varování a vyrozumění se můžete dočíst na stránkách Hasičského Záchranného Sboru Olomouckého kraje: www.hzsol.cz a to v sekci: PRO OBČANY – VAROVÁNÍ


Comments are closed.