Výzva HZS Olomouckého kraje

Výzva HZS Olomouckého kraje
11.8.2010

Na základě požadavků z povodněmi postižených oblastí Libereckého a Ústeckého kraje dochází v současné době k přemisťování vysoušečů ze zásob jednotlivých složek HZS ČR do těchto oblastí.

Žádáme touto cestou občany Olomouckého kraje, kteří mají zapůjčené vysoušeče Hasičského záchranného sboru ČR po květnových povodních a již je nepotřebují, aby je co nejdříve vrátili na místa, kde jim byly zapůjčeny.


Comments are closed.