POŽÁR – 2.9.2011 Hranice III – Velká -=taktické cvičení=-

Požární poplach – POŽÁR

2.9.2011 Hranice III – Velká, Požár zemědělských oběktů

15:59 Byl vyhlášen požární poplach pro jednotky SDH v Hranicích a okolí.

Byl ohlášen požár zemědělských oběktů – skladů v bývalém zemědělském družstvě v obci Velká. Protože bylo zapotřebí místo požáru zásobovat velkým množstvím vody, byla vybudována dálková doprava vody z místního potoka prostřednictvím přenosných požárních stříkaček. Voda je tak čerpána z potoka a tlačena hadicemi do další přenosné stríkačky a z té hadicemi do další . . . – voda se tak dopravuje na větší vzdálenosti. Na konci takto vybudovaného vedení je dostatečný tlak k hašení požáru. Velmi důležitá je komunikace mezi jednotkami, aby ve vedení nebyly vytvářely ztráty nebo nedošlo k poškození hadic či přenosných stříkaček.

Jednalo se o taktické cvičení jednotek Drahotušského okrsku. To bylo uspořádáno v obci Velká v rámci oslav výročí založení SDH Velká.

Fotografie z taktického cvičení od člena SDH Hranice:

Cviceni_Velka_2.9.2011


Comments are closed.