ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – 26.10.2015 Nádraží ČD

Požární poplach – ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK – NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

26.10.2015 nádraží ČD „Hranice na Moravě“ – úniku oxidu uhličitého CO2 z cisterny,

8:58 byl vyhlášen požární poplach pro naší jednotku SDH Hranice.

 

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly u úniku nebezpečné látky z cisterny na nádraží v Hranicích.

Postupnou pomoc čtyř jednotek z řad profesionálních i dobrovolných hasičů si v dopoledních hodinách pondělí 26.10.2015 vyžádal únik nebezpečné látky z cisterny na nádraží v Hranicích. Po prvotním ohledání byl potvrzen únik oxidu uhličitý ( CO2 ). Informaci o situaci z místa převzalo operační středisko hasičů Olomouckého kraje krátce před devátou hodinou.  

Na místo se mezi prvními dostaly jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů z Hranic. Následovala nutná bezpečnostní opatření a vytýčení nebezpečné zóny. Kolejové, cisternové vozidlo se nacházelo v dostatečné vzdálenosti od centra nádraží a tedy nebylo nutné provést evakuaci osob. V následujícím čase za nasazení ochranných, chemických oděvů proběhl nutný podrobnější průzkum a nalezení důvodu úniku nebezpečné látky typu CO2 do ovzduší. Jednalo se pouze o menší únik této látky z důvodu závady na redukčním ventilu a jeho zaseknutí. V této situaci správně reagoval, pro zamezení přetlaku v cisterně, přetlakový ventil. Ten v krátkých intervalech vypouštěl látku z cisterny.

 

Hasiči v následujícím čase provedli nutná opatření, kontrolu možného poklesu látky do případných kanálů či jiných podzemích prostor ( látka se drží při zemi ) v blízkosti stojící cisterny a nyní za přítomnosti dalších jednotek profesionálních hasičů z Přerova, včetně drážních kolegů, kteří si řízení zásahu aktuálně převzali, bylo kolejové vozidlo přestaveno mimo trakční vedení a pokračují pomocí vody z cisteren rozmrazování zaseknutého redukčního ventilu.

 

 

Zdeněk Hošák

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

email: zdenek.hosak@hzsol.cz

tel : +420 950 770 039 ( linka tiskový mluvčí )

tel : +420 950 770 246 ( kancelář )

mobil: +420 721 810 541

web : www.hzsol.cz

 

 

Fotografie od člena Jednotky SDH Hranice budou doplněny.

 


Comments are closed.