• Category Archives Aktualitky
 • Povodně květen 2010 – Hranice a okolí

  Povodně květen 2010 – Hranice a okolí

  O povodních toho bylo už mnoho řečeno, napsáno, nafoceno a natočeno. Nechceme se opakovat proto berte tento článek jako malé shrnutí za jednotku SDH Hranice.

  Události Jednotky SDH Hranice v souvislosti se záplavami a povodněmi v květnu 2010:

  • 11.5. po přívalových deštích jednotka zasahovala v ulicích Dobrovského, Teplická a Partyzánská.

  TECHNICKÁ POMOC – Čerpání vody – 11.5.2010 Hranice

  • Od poloviny měsíce bylo vydáno varování Českého hydrometeorologického ústavu výstraha velmi vydatných a dlouhodobých dešťů s možností vzniku povodní.
  • Dá se říct, že první událostí na základě výstrahy bylo 16.5. odpoledne, kdy se rozvodnil potok protékající pod železničním náspem kousek za železniční zastávkou Hranice na Mor. město a protíná ulici Teplickou. Průtok pod náspem se zanášel větvemi a případná vlna by ohrozila rodinné domy v Teplické ulici. Po vyčištění průtoku pod náspem, byla vytvořena provizorní hráz pro případ, že by hladina potoku stále stoupala.

  TECHNICKÁ POMOC – Čerpání vody – 16.5.2010 Hranice

  • Varování meteorologů se naplňuje a stoupající hladina řeky Bečvy začíná zaměstnávat hasiče z Hranic i okolních obcí.
  • 17.5. od 5:00 ráno se začíná v Teplicích nad Bečvou s pytlováním písku a stavění provizorních hrází. Jak hladina stále stoupala, naše jednotka se přemisťovala a pytli s pískem pomáhala ochraňovat obydlí. V Kropáčově ulici téměř až do vylití řeky z břehů, poté v Komenského ulici. Záchranné práce byli ukončeny až ve večerních hodinách.
  • 18.5. až 22.5. vyjížděli hasiči z jednotky SDH Hranice na pomoc občanům postižených povodní již od ranních hodin. Na území města Hranic a v okolí působilo hned několik jednotek hasičů.

  V prvních dnech po povodni v účinném čerpání vody z obydlí bránila stále vysoká hladina řeky Bečvy a spodních vod. Vyčerpaná voda se stále tlačila do domů. Hasiči pomáhali lidem při vyklízení postižených sklepů, jak voda opadala a situace to umožňovala probíhalo odčerpávání vody. Odčerpávaly se i stojaté laguny, které neměli kam odtéci – především v parku a u zahrádkářských kolonií v Žáčkově ulici.

  • 24.5. Naše jednotka vyjížděla na pomoc do obce Polom, kde se zvedla hladina potoka a hrozilo rozlití i přes vystavěnou provizorní hráz. Činnost spočívala v rozšíření a zpevnění již postavené hráze.

  Další dny se situace uklidňovala, přesto bylo spousta práce – členové jednotky stále vyjížděli na pomoc postiženým občanům a dočerpávali se sklepy. Když už byli vyčerpány sklepy v domech přišla řada i na čerpání sklepů v zahrádkářských koloniích.

  Veškerá činnost – a i to kam hasiči vyjedou – byla řízena operačním střediskem a to jak na telefonáty občanů tak hlavně i ve spolupráci s povodňovou komisí, na kterou se občané mohli obracet prostřednictvím zřízené povodňové linky.

  • 2.6. se vlivem dalších vydatných srážek opět zvedala hladina řeky Bečvy a hrozila druhá vlna povodní. Již vybudované provizorní hráze byli stále na místech a tak se stavěli další a to především v okolí Sokolovny a Tyršově ulici. – řeka Bečva se naštěstí z břehů v Hranicích nevylila.

  Všem zasahujícím, ale i všem pomáhajícím patří velké poděkování za jejich pomoc a podporu.

  Pár odkazů, kde si můžete o povodních na hranicku najít další informace:

  oficiální stránky města Hranic

  Městské televizní zpravodajství

  Hranický deník

  Sedmička – Přerov, Hranice


 • Povodňová výstraha!!!

  VÝSTRAHA – Vytrvalý déšť, povodně

  Podle hlásného profilu v Teplicích nad Bečvou výšce hladiny řeky Bečvy chybělo do prvního stupně povodňové aktivity (I.SPA) 16.5.2010 v 19:15 pouhých 8cm N

  Na Vsetínsku vytrvale prší a jsou Již hlášeny překročeny I.(Rožnovská Bečva) i II. (Bystřička) SPA.

  Vodní stav čeky Bečvy v hlásném profilu Teplice nad Bečvou:

  1. stupeň povodňové aktivity:

  260 [cm] bdělost

  2. stupeň povodňové aktivity:

  330 [cm] pohotovost

  3. stupeň povodňové aktivity:

  400 [cm] ohrožení

  16.5.2010

  • 19:43 268 cm = překročen I. stupeň povodňové aktivity
  • 20:43 – 297cm

  Přítoky: Bystřička nad přehradou III.SPA ; Bystřička pod přehradou II.SPA ; Vsetínská Bečva (Jarcová) 100cm do I.SPA ; Rožnovská Bečva (Valašské meziříčí) II.SPA ;

  • 21:13 – 309 cm
  • 23:00 – 332cm = překročen II.SPA

  Přítoky: Bystřička nad přehradou III.SPA ; Bystřička pod přehradou III.SPA ; Vsetínská Bečva (Jarcová) 40cm do I.SPA ; Rožnovská Bečva (Valašské meziříčí) III.SPA ;

  17.5.2010

  • 4:00 – 400 cm = překročen III.SPA
  • 14:00 – 641 cm – nejvyšší stav hladiny. V tuto dobu v Hranicích a blízkém okolí zasahovalo přes 14 jednotek SDH a několik jednotek HZS
  • 17:00 – 618 cm – hladina řeky Bečvy začíná pozvolna klesat

  Více také:

  FOTO: Domy a zahrady opět vyplavil Bezejmenný potok. – Hranický deník – Zde zasahovala i naše jednotka – vyčištění koryta a postavení provizorní hráze.

  Pohotovost v Hustopečích: odvezli auta, postavili zábrany. – Hranický deník


 • 25.3.2010 – Příčinou požáru je nedostatečné uhašení spáleniště po pálení klestu.

  Lesní požáry

  Požáry lesů 25.března 2010

  Velká Bystřice – ve 12.22 hodin byly profesionální hasiči z Olomouce a dobrovolní hasiči z Velké Bystřice a Hluboček vysláni k požáru lesní paseky . Po dojezdu na místo zjistili, že požárem je zasažena plocha 150 x 50 m a je zasažena i sousední lesní školka.Jednotky uhasily požár proudy vody z cisteren po 14.00 hodině.Nejpravděpodobnější příčinou vzniku požáru je nedostatečné uhašení spáleniště po pálení klestu a jeho rozfoukáním silným větrem. Škoda vznikla na porostu lesní školky.

  Radíkov okr.Přerov – ve 13.04 hodin nahlášen požár lesa v lokalitě Kunzov.Na místo byly povoláni hasiči z požární stanice HZS v Hranicích a dobrovolní hasiči z Radíkova,Stříteže nad Ludinou a Hranic.Na místě zásahu bylo zjištěno,že jde o pozemní požár lesa na ploše 100×100 m bez dalšího rozšiřování. Hašení proudy vody a rozkopáváním pařezů a jejich proléváním trvalo do 15.49hodin.Příčinou požáru je nedostatečné uhašení spáleniště po pálení klestu.Zatím nevyčíslená škoda je na přilehlém nízkém porostu lesa o rozloze 0.4 ha.

  Horní Újezd okr.Přerov – ve 13.06 hodin byl nahlášen požár lesa u obce.Na místo bylo postupně 8 jednotek hasičů Olomouckého kraje a profesionální hasiči z požární stanice Bystřice pod Hostýnem ze Zlínského kraje.Požárem byla zasažena plocha smíšeného obecního lesa o rozloze 200×200 m.Škoda zatím majitelem nebyla vyčíslena . Příčinou požáru je nedostatečné uhašení spáleniště po pálení klestu.

  Krumsín – v 16.10 hodin byl nahlášeno opětovné vznícení vojenského lesa asi 3 km nad obcí Na místo byly vyslány profesionální hasiči z Prostějova a dobrovolní hasiči z Kostelce na Hané, Plumlova a Soběsuky . Tyto jednotky požár likvidovaly proudy vody v 17.29 hodin . Příčinou opětovného vznícení požáru bylo rozfoukání silným větrem a nedostatečnou kontrolou požářiště po jeho předání majiteli.

  Další požáry suché trávy tento den : v Lipníku nad Bečvou, Šumperku, Horní Moštěnici, Uničově a Přerově.

  Převzato z: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje