SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO VOZIDLA

CAS 20 – Scania 4×4

06.09.2019 Hranice

Za přítomnosti pozvaných hostů bylo dne 6.9.2019 před požární zbrojnicí Jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů Hranice slavnostně předáno nové vozidlo.

Slavnostního předání se zúčastnili zástupci subjektů podílející se na financování nového vozidla: MěÚ Hranice, HZS Olomouckého kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, zástupce firmy THT Polička, která vozidlo dodala. Zástupci Sborů dobrovolných hasičů z Drahotušského okrsku a jednotek SDH v kategorii JPO II a další hosté.
Součásti slavnostního předání bylo i požehnání nového vozidla i členům jednotky od děkana hranického děkanátu: P. Mgr. Janusz Łomzik

Nové vozidlo: CAS 20 – na podvozku Scania 4×4.
Cisternová Automobilová Stříkačka s objemem nádrže na vodu 4000l a 300l pěnidla je vybavena novou elektrocentrálou, přetlakovou ventilací a dalšími prostředky pro zásah u různých typů událostí (požáry, dopravní nehody, technické pomoci, práce na vodě). V kabině pro posádku čítající až 6 členů jednotky jsou zabudovány dýchací přístroje (5x v sedadlech a 1x v držáku pro strojníka). V přední části je osazeno lanovým navijákem a lafetovou proudnicí – ovládanou z kabiny.

Členové jednotky se s obsluhou vozidla seznamovali a jízdní vlastnosti si mohli osvojit na Polygonu – Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava . Tam strojníci absolvovali jízdy s oběma cisternovými vozidly.

Slavnostním předáním bylo nové vozidlo uvedeno do akceschopnosti – tedy dovybaveno technickými prostředky a nahlášeno na Krajské operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje „připraveno k výjezdu“.Comments are closed.