TECHNICKÁ POMOC – 10.6.2016 Hrannice III – Velká -= taktické cvičení =-

Požární poplach – TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

10.06.2016 Hranice III – Velká – zvedlá hladina potoka Veličky

16:36 byl vyhlášen požární poplach pro naší jednotku SDH Hranice a jednotky SDH obcí okrsku číslo 20 Drahotuše.

Důvodem byla stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem, utěsňování otvorů.

Vlivem dlouhotrvajících dešťů došlo k zvednutí hladiny potoku Velička v obci Velká. Starosta obce informoval KOPIS HZS OLK a požádal stavbu protipovodňové hráze, která má zabránít přelití zvýšené hladiny do místní nízko položené části obce.

-= Jednalo se o taktické cvičení jednotek v rámci oslav výročí 120let založení SDH Velká. =-

Jako fiktivní místo bylo zvoleno koryto potoku Velička, které umožnilo výstavbu protipovodňové bariéry s reálným výsledkem odklonu části vodního toku. V rámci cvičení byla názorně provedena výstavba za použití dvoukomorových pytlů plněných pískem, následně prakticky provedeny ukázky různých variant pokládky za použití různých typů pytlů včetně možností utěsňování otvorů.

Organizace, školení, dohled a velení cvičení: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov – odbor IZS a civilní obrany, a jednotka hasičské stanice Hranice. Městský úřad Hranice odbor krizové řízení.
Zásahu se zúčastnily jednotky SDH obcí: Hranice, Slavíč, Drahotuše, Hrabůvka, Milenov, Klokočí, Velká, Radíkov, Středolesí, Uhřinov.


Comments are closed.