Informace na téma výstavby požární stanice pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Hranic

Článek Hranického deníku:

Hranický deník: Dobrovolní hasiči z Hranic mají na hygienu umyvadlo s kýblem

Diskuse k výše uvedenému článku:

Diskuse k článku: Dobrovolní hasiči z Hranic mají na hygienu umyvadlo s kýblem

 

Video – Události v regionech – TV program – Česká televize

Pořad ze dne 25.11.2013 reportáž na téma výstavby požární stanice začíná od minuty 15.

 

ZÁPIS Z 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 7. 11. 2013 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

…citace ze zápisu zasedání zastupitelstva města Hranic ze dne 7.11.2013. Celý zápis nebo kompletní nahrávku ze zasedání lze stáhnout zde: oficiální stránky města Hranic – www.mesto-hranice.cz

„…
13. Investiční akce na rok 2014 – příprava Ing. Ondriášová – uvedla materiál, rada doporučuje zahájení přípravné práce na realizaci těchto akcí
PhDr. Juračka – je proti výstavbě Hasičské zbrojnice Hranice za 10 mil. Kč. Potřebují sociální zázemí, šatnu na uložení výjezdových oděvů – zvážit vybudování z unimobuněk.
Ing. Ondriášová – týká se to sboru dobrovolných hasičů i zásahové jednotky požární jednotky zařazené ve stupni 2. Stanice v Hranicích je bezobslužná, musí dojít k úplnému oddělení od profesionálních hasičů.
Ing. Hlavinka – jako zřizovatelé zásahové jednotky musíme zabezpečit vlastní zázemí. Sbory dobrovolných hasičů nesmí být v majetku profesionálních hasičů. Není stání pro zásahové vozidla. Jedná se o postavení nové budovy – dole 3 stání a nahoře, sociální zázemí a klubovna. Zájem ředitele HZS Ol. kraje o schválení dotace z Olomouckého kraje.
Ing. Ondriášová – budeme žádat Olomoucký kraj o finanční dotaci
Mgr. Wildner – akce se připravuje již dlouho.
Ing. Hübl – přednost by měly mít akce, na které lze získat dotace. Financování dotačních akcí – v případě realizace budou chybět peníze – velký úvěr nebo některé akce vyškrtnout. Inženýrské sítě v Tyršově ulici – peníze se dostanou zpět z prodeje pozemků. Na ostatní akce nebudou v rozpočtu peníze.
Mgr. Novák – rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem. Dopis z OSM – rekonstrukce kanalizace Pod Křivým bude zařazena do návrhu rozpočtu města na rok 2014 – v materiálu není uvedeno
Ing. Ondriášová – rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem je již připravená – vydáno stavební povolení. V letošním roce zbudoval VaK kanalizaci.
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1.
Ukládá
odboru správy majetku zahájit přípravné práce na realizaci investiční akce :
1. Hranice – víceúčelové hřiště u ZŠ 1. máje
2. Rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem
3. Hranice IV – Drahotuše – Inženýrské sítě v Tyršově ulici
4. Hasičská zbrojnice Hranice
T: 12. 12. 2013
O: Ing. R. Bradáč
Celkem zastupitelů: 23 Pro: 21 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (4%) Nehlasovalo: 1 (4%) usn. 643
…“

Pro stažení audiozáznamu postupujte dle pokynů na stránkách města Hranic. Téma hasičárny začíná  57minuta, 1:11:45 hlasování.

Poznámka SDH Hranice: Nová budova pro jednotku SDH Hranice by měla navazovat na stávající budovu požární stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Jde o vybudování zázemí pro členy jednotky SDH Hranice, tak aby dále mohli vykonávat svou činost dle požadavků a nároků kladených na členy jednotek sborů dobrovolných hasičů (včetně odborné způsobilosti). Částečně bude využívána na činost v oblasti výchovy mládeže: tzv. „Mladí Hasiči“ dále i sportovním družstvem z řad členů jednotky SDH Hranice (=fyzická příprava).
Její hlavní součásti:
– v přízemí: 2 garážová stání(cisternový automobil a dopravní automobil + přívěsný vozík), skladovací prostor pro technické prostředky, skříňky pro převlékní zásahových oděvů
– patro: sociální zázemí (WC + umývárna), šatna, klubovna (pro odbornou přípravu členů jednotky, schůzky mladých hasičů)
Předběžnou částku na realizaci projektu a stavby členové jednotky nenavrhovali!

 


Comments are closed.