POŽÁR – 13.06.2014 HRABŮVKA

Požární poplach – POŽÁR – TRAFOSTANICE,ROZVODNY

13.06.2014 obec Hrabůvka – požár trafostanice v areálu kamenolomu

11:24 byl vyhlášen požární poplach pro naši jednotku SDH Hranice a SDH Hrabůvka.

Hasiči byli vysláni k požáru trafostanice v areálu kamenolomu u obce Hrabůvka.
Požárem byla zasažena kabeláž a izolátory. K většímu rozšíření požáru nedošlo.

 


Comments are closed.