POŽÁR – 29.06.2014 STŘÍTEŽ NAD LUDINOU

Požární poplach – POŽÁR – ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY

29.06.2014 obec Střítež nad Ludinou – požár stodoly

13:18 byl vyhlášen požární poplach pro naši jednotku SDH Hranice, SDH Jindřichov a SDH Střítež n. L..

Ve Stříteži nad Ludinou byl ohlášen požár stodoly.
Vzhledem k rychlému zásahu hasičů se stodolu i v ní uskladněné věci podařilo zachránit. Většímu poškození stodoly zabránil i majitel, který začal hasit ještě před příjezdem hasičů. Tím zabránil většímu rozšíření. Hasiči pak požár uhasili.

 


Comments are closed.