POŽÁR – 20.3.2020 Olomoucká ul.

Požární poplach – POŽÁR, PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY

20.03.2020 Olomoucká ulice – CTPark – požár vzduchotechniky v hale

04:34 byl vyhlášen požární poplach dle I.stupně požárního poplachového plánu Olomouckého kraje

V jedné z výrobních hal firmy nacházející se v průmyslovém areálu CTPark došlo k zahoření vzduchotechniky výrobní technologie.
Požár vznikl na odsávání, které je součástí výrobní technologie. Obsluha stroje se požár snažila uhasit několika přenosnými hasícími přístroji. Ostatní zaměstnanci odešli na shromažďovací místo mimo halu podle evakuačního plán.
Hasiči provedli rozebrání vzduchotechniky a dohasili požár u stroje. Zbylou část vzduchotechniky v hale i samotný výrobní stroj zkontrolovali termokamerou k vyloučení skrytých ohnisek. Nikdo ze zaměstnanců nepožadoval ošetření – nikdo nebyl zraněn.

Fotografie od člena jednotky SDH Hranice:Comments are closed.