• Tag Archives technická pomoc
 • Povodně květen 2010 – Hranice a okolí

  Povodně květen 2010 – Hranice a okolí

  O povodních toho bylo už mnoho řečeno, napsáno, nafoceno a natočeno. Nechceme se opakovat proto berte tento článek jako malé shrnutí za jednotku SDH Hranice.

  Události Jednotky SDH Hranice v souvislosti se záplavami a povodněmi v květnu 2010:

  • 11.5. po přívalových deštích jednotka zasahovala v ulicích Dobrovského, Teplická a Partyzánská.

  TECHNICKÁ POMOC – Čerpání vody – 11.5.2010 Hranice

  • Od poloviny měsíce bylo vydáno varování Českého hydrometeorologického ústavu výstraha velmi vydatných a dlouhodobých dešťů s možností vzniku povodní.
  • Dá se říct, že první událostí na základě výstrahy bylo 16.5. odpoledne, kdy se rozvodnil potok protékající pod železničním náspem kousek za železniční zastávkou Hranice na Mor. město a protíná ulici Teplickou. Průtok pod náspem se zanášel větvemi a případná vlna by ohrozila rodinné domy v Teplické ulici. Po vyčištění průtoku pod náspem, byla vytvořena provizorní hráz pro případ, že by hladina potoku stále stoupala.

  TECHNICKÁ POMOC – Čerpání vody – 16.5.2010 Hranice

  • Varování meteorologů se naplňuje a stoupající hladina řeky Bečvy začíná zaměstnávat hasiče z Hranic i okolních obcí.
  • 17.5. od 5:00 ráno se začíná v Teplicích nad Bečvou s pytlováním písku a stavění provizorních hrází. Jak hladina stále stoupala, naše jednotka se přemisťovala a pytli s pískem pomáhala ochraňovat obydlí. V Kropáčově ulici téměř až do vylití řeky z břehů, poté v Komenského ulici. Záchranné práce byli ukončeny až ve večerních hodinách.
  • 18.5. až 22.5. vyjížděli hasiči z jednotky SDH Hranice na pomoc občanům postižených povodní již od ranních hodin. Na území města Hranic a v okolí působilo hned několik jednotek hasičů.

  V prvních dnech po povodni v účinném čerpání vody z obydlí bránila stále vysoká hladina řeky Bečvy a spodních vod. Vyčerpaná voda se stále tlačila do domů. Hasiči pomáhali lidem při vyklízení postižených sklepů, jak voda opadala a situace to umožňovala probíhalo odčerpávání vody. Odčerpávaly se i stojaté laguny, které neměli kam odtéci – především v parku a u zahrádkářských kolonií v Žáčkově ulici.

  • 24.5. Naše jednotka vyjížděla na pomoc do obce Polom, kde se zvedla hladina potoka a hrozilo rozlití i přes vystavěnou provizorní hráz. Činnost spočívala v rozšíření a zpevnění již postavené hráze.

  Další dny se situace uklidňovala, přesto bylo spousta práce – členové jednotky stále vyjížděli na pomoc postiženým občanům a dočerpávali se sklepy. Když už byli vyčerpány sklepy v domech přišla řada i na čerpání sklepů v zahrádkářských koloniích.

  Veškerá činnost – a i to kam hasiči vyjedou – byla řízena operačním střediskem a to jak na telefonáty občanů tak hlavně i ve spolupráci s povodňovou komisí, na kterou se občané mohli obracet prostřednictvím zřízené povodňové linky.

  • 2.6. se vlivem dalších vydatných srážek opět zvedala hladina řeky Bečvy a hrozila druhá vlna povodní. Již vybudované provizorní hráze byli stále na místech a tak se stavěli další a to především v okolí Sokolovny a Tyršově ulici. – řeka Bečva se naštěstí z břehů v Hranicích nevylila.

  Všem zasahujícím, ale i všem pomáhajícím patří velké poděkování za jejich pomoc a podporu.

  Pár odkazů, kde si můžete o povodních na hranicku najít další informace:

  oficiální stránky města Hranic

  Městské televizní zpravodajství

  Hranický deník

  Sedmička – Přerov, Hranice


 • TECHNICKÁ POMOC – 17.5.2010 Povodně Hranicko

  Požární poplach – TECHNICKÁ POMOC

  17.5.2010 4:56 byl vyhlášen požární poplach hned pro několik jednotek SDH v okolí Hranic. Důvodem bylo povodňové ohrožení.

  Naše jednotka byla vyslána do Teplic nad Bečvou, kde se začaly stavět hráze z pytlů s pískem na kolonádě Lázní Teplice nad Bečvou.

  Později byla naše jednotka poslána do Kropáčovi ulice a nakonec i do ulice Teplické. Všude probíhaly protipovodňové opatření – především plnění pytlů pískem a stavění hrází u dveří a oken domů.

  Návrat naší jednotky na základnu přibližně 18:30

  Z činnosti máme velké množství fotografií, které zde budou v nejbližší době doplněny – děkuji za pochopení.