TECHNICKÁ POMOC – 29.02.2012 – 13:00 Hranice a okolí, ledové kry

Požární poplach – TECHNICKÁ POMOC, protipovodňové opatření

29.02.2012 13:00 Hranice a okolí, řeka Bečva

   Členové jednotky SDH Hranice byli požádáni o pomoc při přípravě protipovodňových opatřeních. Na požární stanici chystali pytle s pískem pro případ, že by bylo třeba stavět hráze. Pytle pak rozváželi příslušníci HZS.

   Protipovodňová opatření si vyžadoval stav na řece Bečvě. Na hladině byla souvislá vrstva ledu a dále také blokáda již popraskaných ledových ker. Při stoupající hladině hrozilo úplné ucpání koryta a rozlití řeka Bečvy do obydlených částí.

   Více informací: www.hzsol.cz – Přehled výjezdových událostí spojených s táním sněhu a odstraňováním ledových ker


Comments are closed.