• Category Archives Události
 • POŽÁR – 24.9.2010 Hranice VII – Slavíč -=taktické cvičení=-

  Požární poplach – POŽÁR

  24.9.2010 Požár stroje na balení slámy a slámy na poli nedaleko obce Slavíč

  16:32 Byl vyhlášen požární poplach pro jednotky SDH Slavíč, Hranice, Velká, Drahotuše, Milenov, Klokočí, Středolesí, Uhřinov a Radíkov. Důvodem ke svolání jednotek byl požár stroje na lisování balíků slámy, který se rozšířil i na slámu na poli. Hrozilo rozšíření požáru na přilehlé obytné domy.

  Vzhledem k charakteru požáru bylo rozhodnuto o vytvoření dálkové dopravy vody z řeky Bečvy k uhašení požáru slámy na poli. Hašení požáru stroje bylo zahájeno z naší cisterny. Jednotky ostatních SDH po přijetí se zařazovali do dálkové dopravy vody ->Zjednodušeně: první přenosná stříkačka saje vodu z řeky Bečvy a natahuje hadice, další přenosná stříkačka se sacím otvorem připojí na tyto hadice a roztahuje další hadicové vedení – na to se připojí další přenosná stříkačka . . . až se hadicové vedení dostane k požáru. Voda je stručně řečeno tlačena ze stroje do stroje – to zaručuje aby na konci vedení byl dostatečný tlak potřebný k uhašení požáru.

  Jednalo se o taktické cvičení jednotek Drahotušského okrsku. To bylo uspořádáno v obci Slavíč i při příležitosti oslav výročí založení SDH Slavíč.

  Více také:

  Hranický deník: Domky ve Slavíči byly v ohrožení. -Hasiči oslavovali.


 • POŽÁR – 13.8.2010 Olšovec

  Požární poplach – POŽÁR

  13.8.2010 Požár nedaleko obce Olšovec

  21:37 Požár nedaleko obce Olšovec nahlásil občan když viděl plameny z lesa. Po nalezení požáru, bylo zjištěno, že se jedná o požár hromady sena, trávy a větví nahrabané na hromadu.


 • POŽÁR – 11.6.2010 Hranice, Olomoucká ul. směr Ostrava

  Požární poplach – POŽÁR – Dopravní prostředky

  11.6.2010 Požár pneumatiky nákladního automobilu

  14:50 – byl pro naší jednotku vyhlášen požární poplach kvůli požáru pneumatiky nákladního automobilu.

  Tahač s návěsem projížděl po Olomoucké ulici Hranicemi směrem na Ostravu, došlo k zahoření pneumatiky na návěsu a řidič zastavil nedaleko čerpacích stanic. Požár se podařilo rychle uhasit a nedošlo k rozšíření.

  Tahači s bagrem začala hořet pneumatika – Hranický deník


 • POŽÁR – 3.6.2010 Hranice, železniční stanice hl.n.

  Požární poplach – POŽÁR – Dopravní prostředky

  3.6.2010 Požár lokomotivy v železniční stanici Hranice na Moravě.

  18:03 – byl pro naší jednotku vyhlášen požární poplach. V železniční stanici Hranice na Moravě vznikl požár ve strojové části tažné lokomotivy jednoho z rychlíku. Požár naštěstí nebyl velkého rozsahu a byl uhašen hasícími přístroji jednotkou HZS p.s. Hranice.

  Naše jednotka pomáhala při nasazení přetlakové ventilace, aby mohl být odvětrán motorový prostor lokomotivy a provedeno zjištění zda je požár úplně uhašen. Po příjezdu HZS podniku České Dráhy si celou událost převzali.

  Hasiči bojovali s hořící lokomotivou. Fotogalerie – Hranický deník


 • Povodně květen 2010 – Hranice a okolí

  Povodně květen 2010 – Hranice a okolí

  O povodních toho bylo už mnoho řečeno, napsáno, nafoceno a natočeno. Nechceme se opakovat proto berte tento článek jako malé shrnutí za jednotku SDH Hranice.

  Události Jednotky SDH Hranice v souvislosti se záplavami a povodněmi v květnu 2010:

  • 11.5. po přívalových deštích jednotka zasahovala v ulicích Dobrovského, Teplická a Partyzánská.

  TECHNICKÁ POMOC – Čerpání vody – 11.5.2010 Hranice

  • Od poloviny měsíce bylo vydáno varování Českého hydrometeorologického ústavu výstraha velmi vydatných a dlouhodobých dešťů s možností vzniku povodní.
  • Dá se říct, že první událostí na základě výstrahy bylo 16.5. odpoledne, kdy se rozvodnil potok protékající pod železničním náspem kousek za železniční zastávkou Hranice na Mor. město a protíná ulici Teplickou. Průtok pod náspem se zanášel větvemi a případná vlna by ohrozila rodinné domy v Teplické ulici. Po vyčištění průtoku pod náspem, byla vytvořena provizorní hráz pro případ, že by hladina potoku stále stoupala.

  TECHNICKÁ POMOC – Čerpání vody – 16.5.2010 Hranice

  • Varování meteorologů se naplňuje a stoupající hladina řeky Bečvy začíná zaměstnávat hasiče z Hranic i okolních obcí.
  • 17.5. od 5:00 ráno se začíná v Teplicích nad Bečvou s pytlováním písku a stavění provizorních hrází. Jak hladina stále stoupala, naše jednotka se přemisťovala a pytli s pískem pomáhala ochraňovat obydlí. V Kropáčově ulici téměř až do vylití řeky z břehů, poté v Komenského ulici. Záchranné práce byli ukončeny až ve večerních hodinách.
  • 18.5. až 22.5. vyjížděli hasiči z jednotky SDH Hranice na pomoc občanům postižených povodní již od ranních hodin. Na území města Hranic a v okolí působilo hned několik jednotek hasičů.

  V prvních dnech po povodni v účinném čerpání vody z obydlí bránila stále vysoká hladina řeky Bečvy a spodních vod. Vyčerpaná voda se stále tlačila do domů. Hasiči pomáhali lidem při vyklízení postižených sklepů, jak voda opadala a situace to umožňovala probíhalo odčerpávání vody. Odčerpávaly se i stojaté laguny, které neměli kam odtéci – především v parku a u zahrádkářských kolonií v Žáčkově ulici.

  • 24.5. Naše jednotka vyjížděla na pomoc do obce Polom, kde se zvedla hladina potoka a hrozilo rozlití i přes vystavěnou provizorní hráz. Činnost spočívala v rozšíření a zpevnění již postavené hráze.

  Další dny se situace uklidňovala, přesto bylo spousta práce – členové jednotky stále vyjížděli na pomoc postiženým občanům a dočerpávali se sklepy. Když už byli vyčerpány sklepy v domech přišla řada i na čerpání sklepů v zahrádkářských koloniích.

  Veškerá činnost – a i to kam hasiči vyjedou – byla řízena operačním střediskem a to jak na telefonáty občanů tak hlavně i ve spolupráci s povodňovou komisí, na kterou se občané mohli obracet prostřednictvím zřízené povodňové linky.

  • 2.6. se vlivem dalších vydatných srážek opět zvedala hladina řeky Bečvy a hrozila druhá vlna povodní. Již vybudované provizorní hráze byli stále na místech a tak se stavěli další a to především v okolí Sokolovny a Tyršově ulici. – řeka Bečva se naštěstí z břehů v Hranicích nevylila.

  Všem zasahujícím, ale i všem pomáhajícím patří velké poděkování za jejich pomoc a podporu.

  Pár odkazů, kde si můžete o povodních na hranicku najít další informace:

  oficiální stránky města Hranic

  Městské televizní zpravodajství

  Hranický deník

  Sedmička – Přerov, Hranice