POŽÁR – 30.3.2018 ČERNOTÍN (nad lomem)

Požární poplach – POŽÁR, POLNÍ POROST – TRÁVA

30.03.2018 Černotín – požár pole mezi lomy

17:21 byl vyhlášen požární poplach dle Požárního poplachového plánu HZS Olomouckého kraje.

Nad lomem byl ohlášen požár suché trávy.

Vzhledem k téměř bezvětrnému počasí se požár suché staré trávy šířil pomalu. Krátce po příjezdu hasičů bylo šíření zastaveno. Hasiči požářiště i bezporstřední okolí prolili vodou k dohašení požáru a zabránění znovuvznícení.

Fotografie od člena Jednotky SDH Hranice. Album na www.rajce.idnes.cz


Comments are closed.