POŽÁR – 14.11.2017 Mlýnský příkop

Požární poplach – POŽÁR – SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

14.11.2017 Mlýnský příkop – požár v kotelně

15:58 byl vyhlášen požární poplach dle požárního poplachového plánu.

Na tísňovou linku bylo ohlášeno, že z kotelny vychází štiplavý zápach. Po vniknutí hasičů do kotelny se požár elektroinstalace nepotvrdil. Hasiči provedeným průzkumem objevili tehnickou závadu na jednom z elektromotorů v technologii kotelny.


Comments are closed.