Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Hranice

 

Hasičská zbrojnice JSDH Hranice rok 2016
Hasičská zbrojnice JSDH Hranice 2016

do roku 2014

– měla jednotka města pronajaté dvě stání v budově hasičské stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS Ol.kr.). Dále na základě dohody zpřístupněn zasedací sál a klubovnu.

v roce 2014

– byla zahájena stavba hasičské zbrojnice.
Po směně pozemků mezi městem Hranice a HZS Ol.kr. a dalších nutných opatřeních a postupech, byla zahájena výstavba samostatné budovy pro Jednotku SDH Hranice.

rok 2015

– byla dokončena a předána členům jednotky do užívání samostatná budova (navazující na stávající hasičskou stanici HZS Ol.kr.). Skládá se v přízemí ze dvou garážových stání pro automobily včetně skladovacích prostor pro další technické vybavení. V prvním patře je pak kompletní zázemí pro členy jednotky, včetně sociálního zařízení, školící místnosti a kanceláře pro velitele jednotky.
Jednotce bylo nabídnuto ponechat si v užívání jednu samostatnou garáž v budově HZS, kde je umístěn dopravní automobil Avie.
( Fotografie budou do alba postupně doplňovány. Děkujeme za trpělivost.)

Hasičská stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

 

Hasičská stanice HZS Olomoucký kraj – rok 2014
Hasičská stanice 2014

 

Je zařazená do kategorie P2 – B – Z

  • P2 – organizovaný minimálně jeden výjezd
    – základní početní stav 8 hasičů
  • B  – předurčenost pro zásahy při dopravních nehodách
    – k dispozici rychlý zásahový automobil
  • Z  – předurčenost pro zásahy na nebezpečné látky

Podrobný popis hasičské stanice Hranice na stránkách Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje:

Hasičská stanice HraniceComments are closed.