becva-06_2020_0001


Attached Source

Do limitu 2.SPA chybělo 10cm

Po vydatných deštích se zvedají hladiny vodních toků.Výška vodní hladiny řeky Bečvy na měrném bodě v Teplicích nad Bečvou byla naměřena dne 21.6.2020 v 8:00 320cm s průtokem 242m3s-1K dosažení 2. stup...