• Post Format Aktualita
  • Změna maximální povolené rychlosti!

    Mnozí řidiči to již zaregistrovali, někteří na to už doplatili diky policii. Změna je i diskutována na sociálních sítích. Po instalování stacionálního radaru (ulice Smetanovo nábřeží a Sady ČS. legií)

    Sundáním dopravních značek v ulici Olomoucká a části ulice Bělotínské, povolujících maximální povolenou rychlost 70km/h, platí maximální povolená rychlost v obci – tedy 50km/h. Úprava platí pro oba směry.
    Po čtyřproudé silnici mezi kruhovými objezdy „od Lidlu až do Drohotuš“ v obou směrech musí řidiči jezdit 50km/h. Dodržování rychlosti je již kontrolováno policií.

    Orientační mapka