POŽÁR – 30.9.2019 Hranice

Požární poplach – POŽÁR, KOLEJOVÁ VOZIDLA

30.09.2019 Jurikova ulice – požár pantografové soupravy

16:22 byl vyhlášen požární poplach dle požárního poplachového plánu

V železniční stanici „Hranice na Moravě – město“ byl strojvedoucím spozorován kouř z vlakové soupravy.

Kouř vycházel z prostoru pod vagonem v místě, kde se nacházejí „trakční motory“.
Při příjezdu první jednotky kouř již nevycházel. Místo zahoření prohlédli termokamerou k vyloučení skrytého hoření. Ani dalším průzkumem nebyl požár nalezen. Na místo se dostavila jednotka hasičů Správy železničních dopravních cest, která si událost převzala k dalšímu došetření.
K požáru byly vylány tyto jednotky: HZS ze stanic Hranice a Lipník nad Bečvou, SDH Hranice a Opatovice, SŽDC Přerov.
(dle možností byly jednotky posílány zpět na své stanice)


Comments are closed.