POŽÁR – 25.03.2015 PARTUTOVICE

Požární poplach – POŽÁR – LESNÍ POROST

25.03.2015 Partutovice – požár lesní porost

16:56 byl vyhlášen poplach jednotkám v prvním stupni požárního poplachového plánu pro požár lesního porostu v katastru obce Partutovice.

 Z lesa před obcí Partutovice vycházel hustý kouř. Operační středisko nemělo ohlášené lesní práce. Proto na ohlášení požáru postupovalo dle Požárního poplachového plánu a vyslalo na místo čtyři jednotky. Při příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o kontrolované spalování větví.

Na stránkách Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje http://olk.hzscr.cz/  se nachází odkaz pro ohlášení pálení klestí (platí i pro pálení klestí na zahradě a pod.): Pálení klestí

Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Odesláním formuláře Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Plošné vypalování porostu je zakázáno!

 


Comments are closed.