POŽÁR – 7.7.2018 Hranice IV. – Drahotuše

Požární poplach – POŽÁR, LESNÍ POROST

07.07.2018 Hranice IV. – Drahotuše – požár stromů podél železniční trati

17:04 byl vyhlášen požární poplach dle Požárního poplachového plánu HZS Olomouckého kraje a pro jednotku Hasičské záchranné služby SŽDC.

Na dispečink Správy železniční dopravní cesty (pozn.: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) ) byl nahlášen požár stromů podél trati.
Ohlášení požáru provedl strojvedoucí vlaku, který projížděl kolem požáru. Požár se podařilo rychle dostat pod kontrolu a nedošlo k většímu rozšíření.

Příčina vzniku požáru je v šetření.


 


Comments are closed.